Skip to main content
search
Aktualności

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

By 30 stycznia 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 stycznia 2023 przez AO

Zapisy/zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły do klasy I szkoły podstawowej odbędą się w dniach: od 13 lutego do 21 lutego 2023 r.

Wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz wzory oświadczeń o miejscu zamieszkania znajdują się na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce ”Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024″.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu przyjmowania przez szkoły podstawowe zapisów/zgłoszeń do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły i w sytuacji gdy pozostaną wolne miejsca ww. klasie, Dyrektor danej szkoły podstawowej ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2023/2024.

Zarządzeniem nr 14/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Termin przyjmowania wniosków o przyjęcie dzieci do klasy I szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkolnym danej szkoły został ustalony przez Wójta Gminy Zielonki na dzień od 23 lutego br. do 7 marca br.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą Nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content