Skip to main content
search
Aktualności

Rekrutacja do projektu “Małopolski e-Senior”

By 16 kwietnia 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 kwietnia 2018 przez admin

e seniorProjekt “Małopolski e-Senior” jest realizowany na terenie gminy Zielonki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne są tutaj: link. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem Biblioteki w Zielonkach, Przybysławicach, Węgrzcach i Kulturoteki w Bibicach.

 

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria:
•    Ukończenie 65 lat,
•    Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.
W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu.

Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:
•    Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
•    Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
•    Moja pierwsza poczta elektroniczna
•    Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
•    Facebook – serwis społecznościowy
•    Aktywność obywatelska online
•    Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
•    Podstawy obsługi edytora tekstu
•    Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
•    Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
•    Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
•    Sprawy codzienne a Internet
•    Potrzeby duchowe a Internet
•    Zarządzanie swoimi finansami
•    Rozrywka z Internetem
W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content