Skip to main content
search
Aktualności

Remiza OSP Bosutów w trakcie odbioru

By 9 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 czerwca 2022 przez IO

W środę 8 czerwca rozpoczęto procedurę odbioru inwestorskiego budynku nowej remizy dla OSP Bosutów. Komisja dokonująca odbioru – m.in. przedstawiciele inwestora – gminy Zielonki, przedstawiciele wykonawcy oraz projektant – dokonała oględzin budynku i oceniła jakość wykonanych robót.
Jak powiedział wójt gminy Zielonki Bogusław Król przy odbiorze, wykonawca musiał sprostać trudnym warunkom podyktowanym sytuacją na rynku budowlanym, ponadto zaprojektowane w budynku nowatorskie rozwiązania też nie ułatwiły zadania. Przy odbiorze obecny był też m.in. przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, a także komendant gminny OSP w Zielonkach Jan Palimąka.
Aktualnie inwestor oczekuje na zajęcie stanowiska przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego i pozwolenie na użytkowanie zrealizowanego obiektu. Pozytywna decyzja spodziewana jest w drugiej połowie czerwca. Protokół pokontrolny z prac komisji odbiorowej inwestycji zobowiązuje jeszcze wykonawcę do dokonania drobnych prac poprawkowych, na które zwróciła uwagę komisja, ale już niebawem jednostka OSP będzie mogła użytkować obiekt.
Budynek remizy dla OSP Bosutów usytuowany jest przy ul. Krakowskiej w Bosutowie w pobliżu węzła powstającej Północnej Obwodnicy Krakowa.
Remiza ma powierzchnię 372 m2, na parterze ulokowano garaż dla pojazdów ratowniczych oraz pomieszczenia przyległe tj.: warsztat, magazyn, pralnio-suszarnię oraz szatnię z sanitariatami, zaopatrzonymi w natryski i toalety. Przy głównym wejściu znajduje się dyżurka z widokiem na teren przed remizą. Na piętrze znajdziemy salę wielofunkcyjną przewidzianą na szkolenia i spotkania, dodatkowo wyposażoną w zaplecze kuchenne. Ponadto na piętrze mieszczą się: pomieszczenie administracyjno-biurowe, sanitariaty oraz magazyn.
Elewacja budynku rozwiązana jest w sposób innowacyjny – jej fragmenty obłożono dekoracyjnymi deskami opalanymi, które nawiązują do przeznaczenia budynku – obiekt ma służyć straży pożarnej. Wzrok przyciągają żółte, kontrastujące elementy wokół okien, w tym kolorze jest też napis OSP Bosutów. Teren wokół budynku został ogrodzony, wykonano układ komunikacyjny w obrębie inwestycji, w tym zjazd z ul. Krakowskiej.
Koszt inwestycji to 3 239 380 zł – w większości została ona sfinansowana z budżetu gminy, 370 tys. zł pochodziło z rezerwy budżetu państwa, a 80 tys. zł od Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content