Skip to main content
search
Aktualności

Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn.: Gospodarka wodno – ściekowa w gminie Zielonki – etap III

By 5 listopada 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 listopada 2014 przez admin

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o zakresie realizowanych aktualnie robót na obszarze gminy Zielonki w miejscowościach Przybysławice, Januszowice, Bibice, Wola Zachariaszowska i Zielonki.

Przybysławice  
Roboty budowlane prowadzone są w ciągu ul. Zamkowej na odcinku od strony drogi wojewódzkiej. Sukcesywnie front robót będzie przesuwał się w kierunku ul. Widokowej. W dalszej kolejności Wykonawca robót (początek robót jeszcze w bieżącym roku) planuje rozpocząć roboty budowlane na ul. Źródlanej i ul. Brzozowej. Trwają prace przy budowie zbiornika retencyjnego wody pitnej przy drodze wojewódzkiej.  
Januszowice  
Roboty budowlane prowadzone są na odcinku od ul. Źródlanej (msc. Przybysławice) w ciągu drogi gminnej do drogi wojewódzkiej. W dalszej kolejności, na przełomie bieżącego i przyszłego roku, planowane jest otworzenie frontu robót w pozostałych drogach gminnych dochodzących do drogi wojewódzkiej.
Bibice
Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej. Do przeprowadzenia pozostały roboty odtworzeniowe. Trwają odbiory.

W toku realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej, ul. Zagaje, ul. Brzozowa, ul. Łąkowa, ul. Na Czekaj (od ul. Źródlanej do ul. Leśnej) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zagaje, ul. Granicznej (od strony ul. Warszawskiej). Następnie zgodnie z harmonogramem zakłada się rozpoczęcie robót  kanalizacyjnych w ul. Granicznej (w drodze powiatowej).    
Wola Zachariaszowska
Wykonawca rozpoczyna budowę sieci wodociągowej w rejonie Podlesia.    
Zielonki
Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w rejonie ul. Zacisze. Zgodnie z harmonogramem Wykonawcy na początek 2015 roku przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rzyczyska, ul. Malowniczej, ul. Na Piaski.  

Ponadto Gmina Zielonki zleciła budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej na działce gminnej w miejscowości Michałowice (Komora). Planowe zakończenie robót w I połowie 2015 r.


Trwają również roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 od granicy z Krakowem. Roboty realizowane są przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Projekt “Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki-kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”.

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content