Skip to main content
search
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozbudowa drogi gminnej C3 w Węgrzcach

By 10 czerwca 202412 czerwca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 czerwca 2024 przez TN

Gmina Zielonki uzyskała dofinansowanie z państwowych funduszy celowych na realizacje zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Gmina Zielonki”.

Zadanie realizowane jest w ramach programu pn.: Rządowy Fundusz  Rozwoju Dróg i zawartej z Wojewodą Małopolski umowy nr WR-VI.807.5.194.2024.IKr.MAŁ z dnia 27.02.2024 r.

Wniosek o dofinansowanie opisywał zadanie o szacunkowej wartości 11.5 mln zł. i według niego przyznano dofinansowanie w wysokości 9.159.705,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostała kwota w wysokości 2.289.927,30 zł miała stanowić udział własny Gminy. Przedmiotowe kwoty po przetargu (ze względu na niską cenę ofertową w wysokości 9,2 mln) i po sprawdzeniu przez Wojewodę zostaną obniżone proporcjonalnie. Termin wykonania robót budowlanych wg zawartej z firmą Strabag w dniu 15.05.2024 umowy przypada na dzień 15.12.2024 r., natomiast termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie przypada na dzień 01.03.2025 r.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi na odcinku o długości 1250 m.b. od skrzyżowania z ul. C1 w Węgrzcach do skrzyżowania z Tadeusza Kościuszki w Bosutowie i zawiera w swoim zakresie wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia, przejść dla pieszych oraz przebudowę kolidujących sieci. Równolegle w ramach przedmiotowego programu realizowane będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Ogólna wartość realizacji ww. robót wg zawartej ww. umowy na roboty budowlane wynosi obecnie 10.241.920,09 zł, a w tym wartość robót kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wynosi 1. 050.514,82 zł.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content