Skip to main content

Ostatnia aktualizacja 2 września 2022 przez TJ

Rozpoczyna się realizacja zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr K601501 na odcinkach od km 0+003,6 do km 0+221,64; od km 0+330,13 do km 0+505,21 oraz od km 0+708,64 do km 0+805,37 w miejscowości Boleń, Gmina Zielonki”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.513.085,14 zł. Gmina Zielonki na przedmiotowe zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 976.311,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (państwowy fundusz celowy) zgodnie z art. 28 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach przedmiotowego zadania wybudowane zostaną trzy odcinki chodnika o łącznej długości ok. 490 mb wraz z odwodnieniem co stanowi część przedsięwzięcia obejmującego docelową budowę chodnika z odwodnieniem na długości ok 806 mb. W następnym etapie z nowego budżetu wykonane zostaną pozostałe dwa odcinki chodników z odwodnieniem o długości łącznej 316 mb.

Print Friendly, PDF & Email
TJ

TJ

Skip to content