Skip to main content
search
Aktualności

Rozlicz PIT w gminie Zielonki

By 16 lutego 20231 marca, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 marca 2023 przez KB

Jesteś mieszkańcem gminy Zielonki i chcesz mieć wpływ na jej rozwój? – rozlicz tu swój podatek PIT.
Gmina Zielonki jak każda inna gmina jest podstawową i równocześnie najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego. By sprawnie funkcjonować i skutecznie odpowiadać na potrzeby mieszkańców potrzebne są pieniądze, a te pochodzą w przede wszystkim z podatków.

Głównym źródłem zasilania budżetu gminy są wpływy pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Blisko 40% kwoty, jaką uzyskuje budżet państwa, jest przekazywane w postaci udziałów do tej gminy, którą wskażemy w zeznaniu rocznym. Wielu mieszkańców nie zdaje sobie z tego sprawy i rozlicza się z fiskusem, składając zeznanie roczne do urzędu skarbowego przypisanego miejscu zameldowania, a nie w urzędzie właściwym dla miejsca faktycznego zamieszkiwania.

Co zrobić by pieniądze trafiły i zostały w naszej gminie?
Rozliczając swój PIT za rok 2022, wskaż adres zamieszkania na terenie gminy, niezależnie od zameldowania, wtedy część Twojego podatku zostanie w gminie. To dodatkowe środki na lepszą edukację, bezpieczeństwo czy inwestycje. Pieniądze te wrócą do Ciebie i zostaną wydane na Twoje potrzeby.

Planowane dochody gminy Zielonki za rok 2023 wynoszą prawie 137 milionów złotych, z czego blisko 50 milionów to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT. Jest to największy wpływ do budżetu znacząco przewyższający planowane wpływy z subwencji (ponad 31 milionów), podatków i opłat (ponad 29 milionów), dotacji (ponad 17 milionów), dochodów z mienia (ponad 4 miliony), pozostałych dochodów (prawie 3 miliony) i środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi (ponad 2 miliony) jednak najmniejszy, biorąc pod uwagę wysokość uzyskanych wpływów z PIT w latach ubiegłych.

Każdy rozliczony PIT wg miejsca zamieszkania, to dodatkowe środki na lepszą komunikację, bezpieczeństwo czy edukację.

TN

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content