Skip to main content
search
Aktualności

Trwa nabór wniosków w ramach realizowanego programu azbestowego

By 11 stycznia 2016No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2016 przez admin

wolni od azbestuW związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Zielonki ogłasza nabór wniosków o udzielenie: dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku na terenie Gminy Zielonki.  Rok 2016 jest ostatnim rokiem realizacji projektu. 

Nabór wniosków trwa, o kolejności realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest decyduje data złożenia wniosku.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Do pobrania:  załącznik .
Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Zielonki, 32-087 Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, Referat Gospodarki Komunalnej, budynek nr III.
Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu p. Pawła Ptaka w Urzędzie Gminy Zielonki, Referat Gospodarki Komunalnej, budynek nr III oraz pod numerem telefonu 12 285 08 50 w. 314
Ref. Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Close Menu
 
6 grudnia 2023
Skip to content