Skip to main content
search
Aktualności

Audyty energetyczne budynków – program wymiany pieców

By 6 kwietnia 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 kwietnia 2017 przez admin

ID 100241960Na terenie gminy Zielonki pracują audytorzy, dokonujący oceny energetycznej domów, poprzedzającej uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca. Audytorzy powinni mieć przy sobie upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Zielonki. Audyt  wykonywany jest nieodpłatnie. Szczegółowe informacje w rozwinięciu wiadomości.

Audyt dotyczy dofinansowania wymiany pieców na paliwo stałe w ramach ZIT działanie 4.4.1. Przeprowadzenie audytu jest warunkiem przystąpienia do programu ograniczenia emisji – wymiany dotychczasowego źródła ogrzewania na paliwo stałe na nowe urządzenie grzewcze: piec gazowy, biomasę lub pompę ciepła.
Mieszkańcy mają prawo do wylegitymowania osoby, którą wpuszczają do swojego domu. W przypadku wątpliwości co do tożsamości audytora dane można potwierdzić w Urzędzie Gminy Zielonki pod numerem (12) 2850 850 wew. 312, 316.
Oceny energetyczne będą wykonywane sukcesywnie przez następujące firmy:
1.    ,,K 30″, przedstawiciele: Andrzej Łapecki, Łukasz Łapecki, Łukasz Pawiński, Aleksandra Bachanek, Ilona Niewęgłowska, Paulina Lendzioszek, Martyna Gąsiorowska.
2.    ,,Niezależni Doradcy Energetyczni”, przedstawiciele: Tomasz Prusinowski, Mirosław Ruczyński, Józef Zera, Dawid Karasek, Magdalena Zięba, Karolina Rainholc.
Audyt przeprowadzony zostanie w oparciu o:
•    wizję lokalną budynku i ocenę stanu istniejącego budynku,
•    dane pozyskane od właściciela/osoby upoważnionej, istniejącą dokumentację budynku (dokumentacja projektowa budynku) lub przyjęcie założeń w przypadku niewystarczających danych.
Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku obejmuje identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376). Dobór mocy cieplnej urządzenia grzewczego stanowi element oceny energetycznej.
Ocena energetyczna umożliwi mieszkańcowi zapoznanie się z warunkami jakie powinien spełniać budynek w celu uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, a także wskaże ewentualny zakres rzeczowy i finansowy konieczny do wykonania prac termomodernizacyjnych.

Wskazany w audycie zakres prac termomodernizacyjnych nie będzie finansowany w ramach programu wymiany pieców. Właściciel zoobowiązany jest do wykonania wskazanych zaleceń z własnych środków lub może skorzystać z programu pożyczkowego ,,JAWOR- poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych” obsługiwanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12.

W celu przeprowadzenia audytu energetycznego należy:
•    umożliwić audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku, zasobnika ciepłej wody użytkowej, jeśli jest w budynku, ścian zewnętrznych, okien itp.
•    udostępnić audytorom wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej budynku,
•    po wykonaniu oceny przez audytora ustalić z audytorem zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w budynku,
•    potwierdzić podpisem zakres prac, zalecenia itp.
Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Wszelkie prace związane z wymianą pieca mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z gminą Zielonki.

Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content