Skip to main content
search
Aktualności

Rozszerzenie projektu “Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”

By 25 lutego 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 lutego 2019 przez admin

kanalizacja14 lutego 2019 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”,  na mocy którego zakres rzeczowy projektu rozszerzył się o 7,8 km dodatkowych sieci kanalizacyjnych. Wartość projektu wzrosła z 28.006.235,87 zł do 35.013.114,26 zł a dofinansowanie z 12.899.114,67 do 17.546.108,40 zł.  Wspomniane rozszerzenie projektu dotyczy 7,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stworzy techniczne warunki do odbioru ścieków kolejnym 148 gospodarstwom domowym, na odcinkach: w Węgrzcach – rejon ulic: E1 i E2 oraz ul. C24; w Woli Zachariaszowskiej – rejon ulic: Słowiańskiej, Podgórze i Słonecznej;  w Bibicach – rejon ul. Leśnej – II etap oraz ul. Ogrodowej, Dworskiej; w Zielonkach – rejon ulic: Do Cegielni, Spacerowej, Bankowej, Na Ogrody, ul. Staropolskiej oraz ulic Gwizdałów, Babilon, Baranówny, Rzyczyska i przekierowanie ścieków z rejonu ul. Na Popielówkę do ulicy Krakowskie Przedmieście w Zielonkach. Realizacja wymienionych zadań zaplanowana jest w latach 2020-2022. Informacje na temat projektu: link.

 

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content