Skip to main content
search
Aktualności

Rozwój infrastruktury rowerowej w gminach Metropolii Krakowskiej

By 10 maja 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 maja 2018 przez admin

DSC044779 maja w siedzibie stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyła się konferencja prasowa poświęcona działaniom stowarzyszonych gmin w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej. Służyła przedstawieniu inwestycji realizowanych m.in. w Krakowie, gminie Zielonki, Skawinie, Wieliczce i Niepołomicach. Wójt gminy Bogusław Król opowiedział o aktualnym stanie projektu „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w gminie Zielonki”. W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) do 2020 roku na terenie 15 gmin tworzących stowarzyszenie Metropolia Krakowska powstanie ponad 100 km nowych dróg dla rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Dzięki funduszom europejskim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gminy stowarzyszone w Metropolii Krakowskiej realizują 27 projektów dot. infrastruktury rowerowej z dofinansowaniem w wysokości 111 mln zł, przy wkładzie własnym gmin 40 mln zł. Dzięki nim do końca 2020 roku powstanie 108 km dróg rowerowych w Krakowie i gminach sąsiadujących.
W gminie Zielonki w ramach projektu „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” zostanie oddane do użytkowania w sumie blisko 9 km ciągów pieszo-rowerowych z dofinansowaniem w ramach ZIT. Wójt gminy Bogusław Król mówił dziennikarzom, że korzystać z nich będą mieszkańcy do pracy i szkoły, ale także turyści. Wspominał, że wzdłuż inwestycji drogowych, jak Północna Obwodnica Krakowa oraz przebudowa al. 29 Listopada, powstaną nowe drogi dla rowerów umożliwiające połączenie gminy z Krakowem.
Gmina zwraca też uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów – nowe drogi będą projektowane tak, aby uniknąć kolizji ruchu samochodowego i rowerowego. – Bezpieczeństwo ruchu możemy zapewnić jedynie przez wyznaczenie w nowych obszarach osobnej drogi dla pojazdów i osobnej dla rowerów – powiedział wójt.
Przypomnijmy, że wyłoniono wykonawcę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2153K, czyli ul. Granicznej w Bibicach i Woli Zachariaszowskiej (granica gmin Zielonki i Michałowice), więcej: tutaj. Inwestycja powstanie w ramach projektu, na które gmina Zielonki zdobyła dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 2,5 km i szerokości 2,5 metra kosztować będzie 2.422.897 zł. 8 maja przekazano wykonawcy, firmie Drobud, plac budowy, a tym samym rozpoczęły się prace budowlane.
Powstaną jeszcze: ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice-Batowice o długości 2,8 km oraz wzdłuż dróg gminnych w Bosutowie ul. Krakowskiej, fragment ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki o długości 2,8 km. Postępowania na wyłonienie wykonawców tych dwóch inwestycji są w trakcie.
Szacuje się, iż koszt budowy wszystkich trzech ciągów, które wykonane mają być do końca 2018 roku, wyniesie ok. 6,5 mln zł łącznie. Dofinansowanie przyznane na ten cel na podstawie umowy między Zarządem Województwa Małopolskiego i Gminą Zielonki zawartej 31 stycznia 2018 roku wynosi 4,8 mln zł, beneficjent gmina Zielonki przeznaczy 1,6 mln zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Powiatem Krakowskim, który na realizację zadania wyłoży kwotę 0,6 mln zł. W ramach dodatkowej puli środków ZIT przygotowywane jest też do realizacji zadanie dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej w Garliczce (rozjazd do Woli Zachariaszowskiej) do Owczar wzdłuż ul. Gajowej. Koszt zadania około 2,2 mln zł przy środkach UE 1,85 mln zł i budżetu gminy Zielonki na poziomie 0,33 mln zł.
Wspólna koncepcja Metropolii Krakowskiej przedstawiona przez I zastępcę prezydenta Krakowa Tadeusza Trzmiela uwzględnia trzy elementy: studium tras rowerowych miasta, trasy rowerowe realizowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu Velo Malopolska i infrastrukturę rowerową w otoczeniu węzłów komunikacyjnych na terenie gmin metropolii. Koordynacja między gminami ma doprowadzić do tego, żeby docelowo realizowane ścieżki w Krakowie i na terenie gmin uzyskały ciągłość.
Marcin Wójcik z ZIKiT zaprezentował działania, które dla rozwoju ruchu rowerowego realizuje miasto Kraków: m.in. wypożyczalnię rowerów IV generacji składającą się ze 157 stacji i wyznaczanie ulic z kontraruchem. O inwestycjach rowerowych na swoim terenie opowiedzieli Piotr Krupa, zastępca burmistrza Wieliczki, Adam Twardowski, zastępca burmistrza Niepołomic i Roman Gdula, oficer pieszo-rowerowy w Skawinie.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska udostępniło mapę planowanych oraz istniejących inwestycji rowerowych: link.
Red. IO

DSC04447
DSC04449
DSC04458
DSC04476
DSC04481
DSC04483
Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content