Skip to main content
search
Aktualności

Rusza przebudowa drogi wojewódzkiej w sąsiedztwie szkoły i przedszkola w Przybysławicach

By 10 lutego 20227 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

9 lutego został przekazany plac budowy firmie SARIVO Infrastruktura, która przebudowywać będzie drogę wojewódzką 794 Kraków-Skała na odcinku ok. 200 metrów. Inwestycja ma służyć poprawie bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu oświatowego w Przybysławicach, oddanego do użytku 1 września 2021 r. Powstanie m.in. nowy bezpośredni zjazd z DW 794 do szkoły i przedszkola oraz chodnik po zachodniej stronie drogi. Inwestorem jest gmina Zielonki, która też przygotowała projekt przebudowy. Inwestycja powstanie w ramach współpracy Gminy Zielonki i Województwa Małopolskiego, gmina Zielonki złożyła wniosek o sfinansowanie jej w ramach Inicjatyw Samorządowych (IS). Gmina Zielonki pokryje koszty wykupu gruntów pod poszerzenie drogi wojewódzkiej oraz większą część kosztów związanych z jej przebudową. Inwestycja kosztować ma łącznie ok. 1,9 mln zł.

24 stycznia 2022 r. zostało podpisane porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na realizację tej inwestycji przez gminę Zielonki. Wykonawcę zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 794 na odc. ref 200 od km:1+105.38 do km:1+292.17 w miejscowości Przybysławice” wyłoniono w przetargu, spośród czterech oferentów. Umowę z wykonawcą – firmą SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o. z Krakowa  – wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał 24 stycznia. Koszt przebudowy wynieść ma 1 643 634, 98 zł. Koszt wykupu gruntów, niezbędnych pod poszerzenie drogi, wyniósł ok. 250 tys. zł.
Dotychczas nowy budynek oświatowy w Przybysławicach skomunikowany był od strony drogi gminnej – ulicy Stoczki. Co obejmie przebudowa drogi wojewódzkiej 794? W bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach na długości 187 metrów –  od skrzyżowania z ul. Stoczki do skrzyżowania z ul. Pogodną – przeprowadzona zostanie korekta geometrii jezdni z wykonaniem środkowego pasa dla lewoskrętu do szkoły z wyspami  i przejściem dla pieszych; budowa i przebudowa zjazdów oraz elementów odwodnienia drogi, a także jednostronnie chodnik.
Szczegóły inwestycji:
Po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej 794 (czyli tej samej co szkoła) wykonany zostanie chodnik o szerokości 2 m od ul. Stoczki do ul. Pogodnej, czyli w stronę Brzozówki i Owczar. Istniejący już chodnik po wschodniej stronie drogi pozostanie bez zmian. Po przebudowie pasy ruchu jezdni będą miały szerokość 3,5 m z poszerzeniami na łukach, a pas rozdzielający z kostki betonowej 3,25 m szerokości. Na początku i końcu wykonane zostaną wyspy kanalizujące ruch; na jednej z nich będzie  przejście dla pieszych przez drogę wojewódzką 794 dla docierających do szkoły pieszo i wysiadających z autobusu na pobliskich przystankach.
Powstaną dwa nowe zjazdy po stronie zachodniej: zjazd publiczny na teren szkolny oraz indywidualny. Istniejące zjazdy do posesji prywatnych zostaną przebudowane i dostosowane do zmienionej geometrii jezdni oraz wybudowanego chodnika. Część ogrodzeń zostanie przestawiona z powodu kolizji z projektowanymi elementami infrastruktury drogowej lub w celu zapewnienia widoczności na podporządkowanym wlocie z ul. Stoczki (drogi gminnej).
Wykonawca – firma SARIVO – wstępnie rozpoczęcie prac zapowiada na poniedziałek 21 lutego. Zgodnie z umową z wykonawcą inwestycja ma zakończyć się po pół roku. Z przebudową drogi będą wiązały się utrudnienia w ruchu, o których informować będziemy na bieżąco.
MKF

Zdjęcia przedstawiają przekazanie placu budowy inwestycji “Rozbudowa drogi wojewódzkiej 794 w miejscowości

Przybysławice” i układ drogowy w otoczeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach.

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content