Skip to main content
search
Woda i ścieki

Selektywna zbiórka odpadów

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

Na terenie Gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów stałych:

 • szkło opakowaniowe ( butelki, słoiki ),
 • makulatura,
 • opakowania plastikowe ( butelki plastikowe, PET- y itp. ).

 

Pojemniki do gromadzenia odpadów są wystawione w następujących miejscowościach:

Miejscowość Lokalizacja
Korzkiew k. szkoły
Wola Zachariaszowska k. szkoły

W następujących sołectwa prowadzona jest zbiórka odpadów segregowanych bezpośrednio z posesji ( tzw. zbiórka u źródła ):

 • Batowice,
 • Bibice,
 • Bosutów-Boleń,
 • Brzozówka,
 • Dziekanowice,
 • Garlica Duchowna,
 • Garlica Murowana,
 • Garliczka,
 • Grębynice,
 • Januszowice,
 • Korzkiew,
 • Osiedle Łokietka,
 • Owczary,
 • Pękowice,
 • Przybysławice,
 • Trojanowice,
 • Węgrzce,
 • Wola Zachariaszowska,
 • Zielonki.

 

SLEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „U ŹRÓDŁA” NA TERENIE GMINY ZIELONKI W 2013 ROKU”

Informacja dla mieszkańców będących klientami Podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych, dotycząca selektywnej zbiorki odpadów „u źródła” na terenie Gminy Zielonki w 2013 r.
Odpady zbierane selektywnie (plastik, szkło, makulatura) należy gromadzić w specjalnych workach udostępnianych przez Firmę, z którą Mieszkańcy posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych.
Worki z posegregowanymi odpadami należy w dniu odbioru wystawić przed posesję lub w miejsce łatwo dostępne dla transportu samochodowego do godz. 6:30 rano.

W roku 2013, selektywnie zebrane odpady będą odbierane raz w miesiącu w następujących terminach wskazanych przez Przedsiębiorcę, z którym Mieszkańcy posiadają podpisane indywidualne umowy:

Poniższy harmonogram odbioru odpadów segregowanych obowiązuje do 30 czerwca 2013 roku!!!

I. Firma MPO Kraków – tel. (012) 64 62 212

1. Sołectwo Węgrzce – ostatni poniedziałek miesiąca:
28 styczeń, 25 luty, 25 marzec, 29 kwiecień, 27 maj, 24 czerwiec                   

2. Sołectwa: Bosutów-Boleń, Batowice, Dziekanowice, Pękowice – ostatni wtorek miesiąca:
29 styczeń, 26 luty, 26 marzec, 30 kwiecień, 28 maj, 25 czerwiec

3. Sołectwo Bibice – ostatnia środa miesiąca:
30 styczeń, 27 luty, 27 marzec, 24 kwiecień, 29 maj, 26 czerwiec

4. Sołectwo Zielonki oraz os. Łokietka – ostatni czwartek miesiąca:
31 styczeń, 28 luty, 28 marzec, 25 kwiecień, 31 maj, 27 czerwiec

5. Sołectwa: Garlica Murowana, Garlica Duchowna, Garliczka, Owczary, Wola Zachariaszowska, Brzozówka, Przybysławice, Korzkiew, Grębynice, Januszowice, Trojanowice – ostatni piątek miesiąca:
25 styczeń, 22 luty, 29 marzec, 26 kwiecień, 01.06 (za maj), 28 czerwiec.

SEGREGUJ ODPADY!
RATUJ ŚRODOWISKO!

 

 

 JAK SEGREGOWAĆ?

 
KOLOR WORKA  WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
SZKŁO – opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego tj. butelki, słoiki, pojemniki itp.
– stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami
i tworzywami
– luster i szkła zbrojonego
– fajansu i porcelany
– zużytych żarówek
i lamp jarzeniowych
– zakrętek, kapsli, korków
PLASTIK

– butelki PET – zgnieść
i ponownie zakręcić !!!
– plastikowe opakowania, pojemniki, kubki
– artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych
– folie, woreczki foliowe, reklamówki
– opakowania wielomateriałowe,
czyli kartony po mleku i sokach (tetrapaki)

– styropianu
– opakowań po farbach, chemikaliach, oleju
– folii budowlanej
i z gospodarstw domowych
PAPIER – książki, gazety, zeszyty
– torby papierowe
– karton, tekturę
– foldery, katalogi
– opakowań z domieszką tworzyw sztucznych
– folii aluminiowych
– papieru tłustego
i zabrudzonego
– opakowań po napojach

NIE PAL ŚMIECI !

 Spalanie śmieci zwłaszcza w domowych paleniskach to ogromny problem nasilający się głównie w okresie jesienno – zimowym.
 W wyniku spalania różnego rodzaju odpadów w piecach domowych do atmosfery trafiają ogromne ilości niebezpiecznych związków: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – w tym benzo(α)piren, cyjanowodór, chlorowodór oraz dioksyny i furany, których stężenie potrafi przekraczać nawet ponad tysiąc razy dopuszczalne normy. Toksyczny wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że narażenie na wysokie stężenie pyłów powoduje skrócenie życia mieszkańców Małopolski o ponad 9 miesięcy.
 Spalanie odpadów powoduje także osadzanie się “mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalania się instalacji grzewczej, popękanie komina, zaczadzenie, a w najgorszym przypadku do pożaru.
 Za pozorne oszczędności podczas spalania odpadów płacimy zdrowiem i życiem własnym oraz swoich najbliższych, a zwłaszcza dzieci. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”,  uprzejmie prosimy o kontakt bezpośrednio z Przedsiębiorcą świadczącym usługę wywozu odpadów. 

 

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content