Skip to main content
search
Aktualności

Sesja Rady Gminy Zielonki 13 października

By 6 października 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 października 2016 przez admin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 13 października 2016 r. (czwartek) o godz. 9:30 XXI Sesję  Zwyczajną Rady Gminy Zielonki kadencji 2014-2018

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy Zielonki.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XX sesji.

4. Sprawozdania z prac komisji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki;

2) zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zielonki, ustalenia ich zakresów działania i liczebności;

3) zmiany Statutu Gminy Zielonki;

4) wyrażenia opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Kraków;

5) wysokości podatku od nieruchomości;

6) zwolnień z podatku od nieruchomości;

7) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2016;

8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.

6. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i komunikaty.

9. Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki).

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content