Skip to main content
search
Aktualności

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gielniówka i ul. Na Chochół w Garliczce oraz ul. Gielniówka w Przybysławicach przekazana do eksploatacji

By 1 lipca 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 lipca 2020 przez admin

Garliczka G NChReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowościach Garliczka, ul. Gielniówka, ul. Na Chochół oraz Przybysławice, ul. Gielniówka została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gielniówka, ul. Na Chochół w Garliczce oraz ul. Gielniówka w Przybysławicach została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content