Skip to main content
search
Ogłoszenia

Składanie wniosków do ARMiR o dotację na “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w okresie od 27 lutego do 27 marca 2020 r.

By 7 lutego 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 7 lutego 2020 przez admin

DUże przertwórstwo Duże pieniądze1Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową. Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. Pomoc przyznawana i wypłacana będzie do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi:
• 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
• 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Minimalna wysokość pomocy na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Close Menu
 
24 marca 2023
Skip to content