Skip to main content
search
Aktualności

Składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody sportowej i wyróżnienia sportowego gminy Zielonki – do 15 stycznia 2022 r.

By 10 stycznia 20227 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca w sprawie określenia trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki informujemy o możliwości ubiegania się o ww. gratyfikacje sportowe. Zgodnie z powyższą uchwałą sportowcy będący mieszkańcami gminy Zielonki, osiągający wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych mających priorytetowe znaczenie dla gminy Zielonki mogą raz w roku złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci stypendium sportowego, nagrody sportowej i wyróżnienia sportowego wg. odpowiedniego wniosku. Termin składania wniosków to 15 stycznia 2022 r. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości:

Wymagana dokumentacja:
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody sportowej, wyróżnienia sportowego gminy Zielonki do pobrania w załączniku:

wniosek o przyznanie stypendium sportowego/nagrody sportowej dla zawodnika: pobierz plik (*pdf),

wniosek o przyznanie nagrody sportowej dla trenera: pobierz plik (*pdf),

wniosek o przyznanie wyróżnienia sportowego dla zawodnika: pobierz plik (*pdf).

2. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięty wynik sportowy.
3. Jeden z dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terenie gminy Zielonki:
a) oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO lub
b) oryginał formularza ZAP -3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu), w którym wskazano obszar gminy Zielonki jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego lub
c) zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar gminy Zielonki jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje: https://bip.malopolska.pl/gzeaszielonki,m,285670,stypendia-nagrody-i-wyroznienia-sportowe.html

Na zdjęciu – puchary i dyplomy nagrodzonych zawodników z poprzednich lat.

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content