Skip to main content
search
Aktualności

Ślubowanie nauczycieli mianowanych

By 15 grudnia 20217 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

15 grudnia uroczyste ślubowanie złożyły nauczycielki ze szkół podstawowych w Zielonkach, Bibicach i Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, które po zdanym egzaminie awansowały na stopień nauczyciela mianowanego. W imieniu wójta gminy Zielonki ślubowanie przyjęła Beata Potoniec, sekretarz Gminy Zielonki. Ślubowanie złożyły: Marta Wójcik, Magdalena Dolna-Kondek i Magdalena Jakubowska.

Egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyły się 10 grudnia 2021 roku. Z kolei 15 grudnia panie ślubowały rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Marta Wójcik jest nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, Magdalena Jakubowska to nauczyciel matematyki, techniki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, a Magdalena Dolna-Kondek – nauczyciel pracujący w edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach. Wszystkim trzem paniom serdecznie gratulujemy.
Nowym nauczycielom mianowanym towarzyszyły: dyrektor Szkoły Podstawowej w Bibicach Anna Górka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zielonkach Bożena Nowak i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korzkwi Regina Styn, a także dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach Anna Soblik i Izabela Burda z GZEAS.
IO

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content