Skip to main content
search
Ogłoszenia

Spotkanie na temat tworzenia przedsiębiorstw społecznych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

By 13 listopada 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 listopada 2020 przez admin

Zapraszamy przedstawicieli  małopolskich samorządów  do udziału w spotkaniu on–line na temat tworzenia przedsiębiorstw społecznych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie odbędzie się 19 listopada (czwartek) w godz. 10:00–12:00 z wykorzystaniem programu ZOOM. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Przedsiębiorstwa społeczne to pomysł na tworzenie miejsc pracy dla osób, które mają trudności w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, np. osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, niepełnosprawnych czy korzystających z pomocy społecznej. Tworzone przedsiębiorstwa społeczne często realizują usługi na rzecz samorządu, prowadząc działalność w takich branżach jak: gastronomia – dożywianie, prowadzenie stołówek,  usługi komunalne (porządkowe, pielęgnacja zieleni, remontowe), usługi opiekuńcze dla osób starszych / niepełnosprawnych, edukacja i opieka nad dziećmi (przedszkola), archiwizacja i niszczenie dokumentów, ochrona antycovidowa (dezynfekcja,  produkty ochrony osobistej).  Przedsiębiorstwa społeczne mogą być tworzone z udziałem JST w różnej formie prawnej najczęściej w formule spółdzielni socjalnej osób prawnych. Na spotkaniu opowiemy Państwu szerzej o zasadach tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz przedstawimy przykłady konkretnych przedsiębiorstw  stworzonych  z udziałem JST. Zaprezentujemy również ofertę Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który proponuje  kompleksowe wsparcie osobom/podmiotom zainteresowanym powołaniem do życia przedsiębiorstwa społecznego. Można uzyskać dotację do tworzonego miejsca pracy w wymiarze minimum ¼ etatu w kwocie ponad 21 tys. zł (do 10 miejsc pracy) oraz finansowe wsparcie pomostowe (2250,00zł na osobę) przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności.

Program spotkania:

 • Powitanie, kilka słów wstępu o przedsiębiorczości społecznej
 • Przedsiębiorstwa społeczne tworzone przez samorząd –  przykłady, formy prawne, korzyści dla JST i społeczności lokalnejPraktyka funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
  Rafał Tybor – Prezes Spółdzielnia  Socjalna Bieczynek (współtworzona przez JST) [gastronomia, prowadzenie stołówek]
  Łukasz Samborski  – Prezes Spółdzielni Socjalnej OdNova (współtworzona przez JST) [usługi porządkowe, remontowe]
  Małgorzata Kwitowska – Kierownik Spółdzielni Socjalnej  Albert [niszczenie dokumentów]
  Maciej Stachura – przedstawiciel  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach – o współpracy z lokalnymi spółdzielniami działającymi w gminie
 • Pytania, dyskusja
 • Jak MOWES pomaga w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych ?
  Doradztwo w zakresie utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, przygotowania biznesplanu
  Dotacje na miejsca pracy
  Wsparcie pomostowe finansowe i merytoryczne
  Inne – wsparcie w zakresie wprowadzenia preferencji  dla przedsiębiorstw społecznych w zamówieniach
 • Zamknięcie spotkania

Zapraszamy przedstawicieli samorządów z Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego czyli z powiatów; bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego, m. Kraków oraz  Małopolski Zachodniej czyli z powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.
Udział w spotkaniu tylko za zgłoszeniem – formularz zgłoszeniowy. Czekamy na zgłoszenia do  17  listopada włącznie.  Przed spotkaniem do osób  zgłoszonych prześlemy link do udziału.

Spotkanie organizuje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2- Małopolska Zachodnia” „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2- Krakowski Obszar Metropolitarny”.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content