Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Spotkanie w sprawie koncepcji programowo – przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa

By 6 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2013 przez admin

16 października 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu gminy z inicjatorami opracowania i projektantami planowanej tzw. „północnej obwodnicy Krakowa”. Przebieg trasy, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta Krakowa, projektują trzy firmy: MP Mosty sp. z oo., ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel oraz Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportowych ALTRANS. Spotkanie odbyło się w trakcie ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konsultacji społecznych dot. przedsięwzięcia pn. „Północna obwodnica Krakowa”, które trwają zgodnie z ogłoszeniem od 19.10.2009 do 30.10.2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele firm projektujących przebieg trasy zapowiedzieli, że będą w nich uczestniczyć w dniach 28 – 30 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w godzinach urzędowania czyli od 8.00-16.00. Jednak już od dziś w siedzibie tegoż urzędu można zgłaszać uwagi po zapoznaniu się z wariantami zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń ww. urzędu (parter, nowy budynek) lub w terminie do 30 października 2009 roku przesyłać pocztą na ww. adres, faksem na nr 12 6303382 oraz pocztą elektroniczną na adres rsuc@malopolska.mw.gov.pl.

W spotkaniu w Urzędzie Gminy w Zielonkach uczestniczyli ze strony inwestorów dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Irena Cebula i pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. Inwestycji Krzysztof Adamczyk, natomiast Gminę Zielonki reprezentowali wójt Bogusław Król, prezydium Rady Gminy w osobach przewodniczącego Ryszarda Krawczyka oraz wiceprzewodniczących Krzysztofa Olawskiego i Antoniego Banasia oraz radni Władysław Orzechowski i Marek Płonka. Inwestorzy poinformowali o projektowaniu trasy północnego obejścia Krakowa w standardzie drogi klasy „S” – ekspresowej (o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu dla każdego z kierunków oraz po obu stronach siedmiometrowych dróg zbiorczych – serwisowych z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami na terenie gminy Zielonki z istniejącymi drogami: krajową E7, wojewódzką 794 oraz powiatową K2156 w Batowicach).

Ze szczegółowymi projektami lokalizacyjnymi zaproponowanymi przez projektantów można zapoznać się w plikach *.pdf załączonych poniżej niniejszego tekstu.

 Reprezentujący gminę Zielonki samorządowcy potwierdzili wielokrotnie przedstawiane stanowisko o zgodzie na wariant drogi w klasie „GP” – głównej przyspieszonej (o trzech pasach ruchu dla każdego z kierunków ruchu z możliwością włączenia się w obwodnicę jeszcze dodatkowo z dwóch dróg powiatowych). Jako argument wysuwali strategię rozwoju gminy Zielonki, której głównym celem jest stworzenie miejsca przyjaznego zamieszkaniu i wypoczynkowi. Trasa „płn. obwodnicy Krakowa” biegnie natomiast zaledwie 5 km od ścisłego centrum Krakowa, przez najatrakcyjniejsze tereny gminy Zielonki, w bliskim sąsiedztwie dziś już zabudowanym domami.
Projektanci przekazali zebranym poprawione i uszczegółowione warianty W1 i W3, które teraz są w trakcie konsultacji społecznych. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla wariantów. Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Zielonki reprezentujący gminę przedstawili swoje uwagi do zaproponowanych przebiegów „północnej obwodnicy Krakowa” w klasie „S”. Poproszeni zostali przez zlecających i projektantów o przedstawienie tychże propozycji na piśmie w terminie konsultacji.
Przekazując Państwu tę informację liczymy na zainteresowanie zarówno właścicieli terenów, jak i mieszkańców gminy Zielonki, a tym samym na liczny pisemny i osobisty udział w tej bardzo ważnej dla Państwa i całej gminy sprawie.
Te konsultacje, choć poprzedzają zapowiadany formalny wniosek o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, mają charakter (wg informacji pani dyrektor Ireny Cebuli) zebrania pierwszych istotnych uwag.

Ze swojej strony chcę podkreślić, że jest to bardzo ważny moment i zachęcam do licznych pisemnych wypowiedzi w sprawie i przekazywania ich bezpośrednio do prowadzących konsultacje czyli do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (osobiście lub pocztą na adres: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, faksem na nr 12 6303382 oraz pocztą elektroniczną na adres rsuc@malopolska.mw.gov.pl.
Wzór wniosku – pobierz plik (*.pdf)
Na zakończenie chcę podkreślić, iż 16.10.2009 roku, chcąc niezwłocznie zainteresować Państwa sprawą umieściliśmy na stronie www.zielonki.pl materiał, który był wówczas dla nas dostępny (kilkanaście zdjęć prezentowanej przez projektantów koncepcji północnej obwodnicy Krakowa). Proszę śledzić stronę internetowa Gminy, ponieważ tą drogą możemy niezwłocznie przekazywać Państwu informacje publiczne. 

Bogusław Król, wójt gminy Zielonki

Szczegółowe projekty lokalizacyjne północnej obwodnicy Krakowa  zaproponowane przez projektantów pracujących na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta Krakowa:

1. Profil podłużny Wariantu 1 północnej obwodnicy Krakowa (koncepcja przedstawiona przez projektantów w dniu 16.10.2009 roku) – pobierz plik (*.pdf)

2. Typowe przekroje dla północnej obwodnicy Krakowa(koncepcja przedstawiona przez projektantów w dniu 16.10.2009 roku) – pobierz plik (*.pdf)

3. Wariant 1 – przebieg północnej obwodnicy Krakowa od Zielonek do Bibic (koncepcja przedstawiona przez projektantów w dniu 16.10.2009 roku) – pobierz plik (*.pdf)

4. Wariant 1 – przebieg północnej obwodnicy Krakowa od Węgrzc do Batowic (koncepcja przedstawiona przez projektantów w dniu 16.10.2009 roku) – pobierz plik (*.pdf)

5. Wariant 3 – cały przebieg północnej obwodnicy Krakowa (koncepcja przedstawiona przez projektantów w dniu 16.10.2009 roku) – pobierz plik (*.pdf) ; pobierz plik (*.pdf) 10MB

* Niniejsza publikacja realizowana jest w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych powyższy materiał może być używany wyłącznie do własnych potrzeb Odbiorcy. Jakiekolwiek inne działania w odniesieniu do tego materiału, w szczególności jego kopiowanie lub powielanie oraz dalsza dystrybucja, będą stanowiły naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej .

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content