Skip to main content
search
Partnerstwo na rzecz integracji

Spotkanie z lokalnymi pracodawcami w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz integracji” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

By 22 grudnia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 grudnia 2015 przez admin

SAM 1745W dniu 09.12.2015 r. o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie z lokalnymi pracodawcami w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz integracji” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie miało na celu promocje zatrudniania osób niepełnoprawnych i chorych psychicznie, nawiązanie kontaktów i współpracy z podmiotami  zatrudniającymi oraz zainteresowanymi  zatrudnieniem takich pracowników.

Problem pozostawania bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym jest jednym z kluczowych wyzwań dla pomocy społecznej  i polityki społecznej. Na rynku pracy chorzy psychicznie traktowani są jako pracownicy nieproduktywni i niewiarygodni, wymagający specjalnej kontroli oraz nadzoru. Te stereotypy i związana z nimi dyskryminacja społeczna utrudniają im powrót do społeczeństwa i do zdrowia. Bardzo ważnym argumentem promującym zatrudnienie ludzi niepełnosprawnych jest to, że taki zazwyczaj rzadziej zmienia pracę i bardziej ją szanuje. W związku z tym pracodawca zyskuje zaangażowanego i lojalnego pracownika, dla którego podjęcie zatrudnienia będzie z dużym prawdopodobieństwem docelowym miejscem pracy a nie tylko przystankiem w karierze. Przedstawiono wykład (poparty prezentacją) o tematyce rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zdefiniowano ogólne pojęcie osoby niepełnosprawnej, jak również trzy stopnie niepełnosprawności. Podczas wykładu szczegółowo omówiono jak należy się zachować aby taka forma współpracy była komfortowa zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Podkreślono, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych działa na korzyść obu stron. Osoba niepełnosprawna poprzez aktywność zawodową przyspiesza swój proces zdrowienia, natomiast pracodawca może skorzystać z szeregu ułatwień, dofinansowań oraz refundacji poniesionych kosztów. Przedstawiciel firmy ASPEN, która świadczy usługi żywienia zbiorowego, cateringu, utrzymania czystości w obiektach biurowych, przemysłowych, szpitalach, ochrony i utrzymania budynków oraz transportu, podzieliła się doświadczeniami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach pracy. Następnie pracownik firmy DRB  Centrum Odszkodowań przedstawił prezentację pokazującą możliwości ubiegania się o różne formy odszkodowań i zaoferował bezpłatne konsultacje. Ostatnią częścią spotkania była dyskusja na temat plusów i minusów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników przybyłych na spotkanie otrzymał materiały edukacyjne w których przybliżono rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych oraz materiały na temat zadań Powiatowych Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, PFRON i Urzędu Pracy.

 

                                         Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

 

SAM 1711

 

 

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content