Skip to main content
search
Aktualności

Spotkanie z rodzicami czwartoklasistów z SP w Zielonkach – tymczasowy plan lekcji

By 4 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 września 2018 przez admin

DSC00472p31 sierpnia wójt gminy Zielonki Bogusław Król spotkał się z rodzicami uczniów rozpoczynających od września klasę czwartą w Szkole Podstawowej w Zielonkach. Rodzice apelowali do wójta o zmianę planu lekcji ustalonego przez dyrekcję szkoły w Zielonkach tak, aby klasy czwarte nie kończyły cztery dni w tygodniu lekcji o 17:10. Plan ma być przeanalizowany przez dyrekcję wraz z rodzicami oraz wójta i za dwa tygodnie w piątek rodzice powtórnie umówili się na spotkanie z wójtem. W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły w Zielonkach uczęszcza 835 uczniów w 36 oddziałach klasowych, w tym siedem klas czwartych.


Podkreślano na spotkaniu, że sytuacja jest tymczasowa i związana z przesunięciem oddania trzeciego segmentu szkoły w Zielonkach. Lekcje w nowym członie szkoły, a więc według nowego, jednozmianowego podziału godzin powinny odbywać się najpóźniej od drugiego semestru, a optymistycznie już od 1 grudnia 2018 r.
Wójt wyjaśnił też powody opóźnienia, były to powszechne problemy na rynku budowlanym – głównie wydłużone terminy dostaw materiałów i przestój zimowy (pisaliśmy o nich tutaj: link). Przypomniał też, że pierwotny termin oddania nowego członu szkoły w Zielonkach gmina wyznaczyła na 15 grudnia 2018 r., jednak zwycięzca przetargu zadeklarował skrócenie czasu robót do 17 sierpnia, co jednak się nie powiodło. Budowa segmentu jest zaawansowana w prawie 80 proc. Wójt gminy zaprosił też rodziców wkrótce na zwiedzanie budowanego skrzydła, aby sami mogli ocenić postęp prac.
Podczas dwugodzinnej rozmowy, rodzice argumentowali, że w czwartych klasach dzieci przechodzą z nauczania zintegrowanego na system nauczania wielu przedmiotów, ocen, osobnych nauczycieli. Jak twierdzili rodzice, gdy ich dzieci w II i III klasie chodziły dwa, trzy dni w tygodniu na popołudniową zmianę, szkoła używała argumentu, że IV klasy, jak rozpoczynający szkołę pierwszaki i zdający egzaminy uczniowie ostatnich klas, muszą chodzić na pierwszą zmianę. Tym razem jednak czwarte klasy mają najwięcej dni na drugą zmianę. Stąd rodzice apelują, by trudy oczekiwania na nowy segment ponieśli wszyscy uczniowie szkoły w Zielonkach demokratycznie. Zaproponowany plan zdaniem rodziców czwartoklasistów wyklucza zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie przez dzieci talentów. Dyrektor szkoły Bożena Nowak podkreśliła, że praca nad podziałem godzin dla 36 oddziałów jest pracochłonna i nie można dodać klasom czwartym dnia na rano bez naruszenia planu innych klas, gdyż nie pozwalają na to warunki lokalowe.
Jeden z rodziców przeanalizował przygotowywany przez dyrekcję szkoły plan. Twierdzi, że dostrzegł pewne możliwości, a gdyby poświęcić analizie więcej czasu można by znaleźć więcej opcji. Również wójt Bogusław Król obiecał przyjrzeć się  planowi, nawiązując do swoich wcześniejszych doświadczeń zawodowych, jako dyrektora szkoły i układającego podział godzin. Wszyscy uczestnicy spotkania podnosili, że tygodniowy plan lekcji jest uzależniony od wielu zmiennych, możliwości lokalowych szkoły i innych uwarunkowań. Rodzice uzyskali potwierdzenie, że nawet jeśli teraz zmiana nie będzie możliwa to gdy obiekt szkolny powiększy się o nowy człon, a w nim m.in. o 8 sal lekcyjnych, priorytetem będzie, żeby czwarte klasy uczyły się od rana. Rozważano też wariant wcześniejszego rozpoczynania nauki np. 7.30. Jednak to wymaga szerszego rozpoznania.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zielonkach informuje o tym na stronie internetowej: zaproponowany plan będzie obowiązywał do czasu oddania nowego budynku szkoły do użytkowania, a w związku z postulatem rodziców uczniów klas IV o ponowne przeanalizowanie tygodniowego rozkładu zajęć i dokonania w nim zmian tygodniowy plan lekcji dla niektórych klas szkoły podstawowej może ulec zmianie. (link)
IO

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content