Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Sprawozdanie z konsultacji Społecznych “Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”

By 4 grudnia 2015No Comments
Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content