Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki – 2014 rok.

By 19 sierpnia 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 19 sierpnia 2014 przez admin

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.).

Konsultacje społeczne przeprowadzono w oparciu o Uchwałę  Rady Gminy Zielonki nr XXXVI/33/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki oraz z Zarządzenia nr 148/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielonki.  

Konsultacje odbyły się w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia 2014 r. Mieszkańcy Gminy Zielonki mogli zapoznać się z propozycjami zmian w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki. Opublikowana została ujednolicona wersja Statutów Sołectw Gminy Zielonki wraz z zaznaczonymi propozycjami zmian, oznaczonymi czcionką „bold” oraz uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXVI/33/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki. Te same dokumenty udostępnione były do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 209 w godzinach pracy urzędu. Mieszkańcy mogli składać swoje opinie w formie pisemnej i drogą elektroniczną na adres e-mail: zielonki@ug.pl.                                                                            

W wyznaczonym terminie wpłynęły do Rady Gminy Zielonki i Urzędu Gminy Zielonki dwa wnioski złożone dnia 13 sierpnia 2014 roku przez:

1. Radnego Gminy Zielonki Pana Krzysztofa Olawskiego. Wniosek został podpisany przez 206 mieszkańców Sołectwa Osiedle Łokietka. Propozycja zmian w Statucie Sołectwa dotyczyła wprowadzenia zapisów o możliwości całodniowego głosowania w sołectwie przy podejmowaniu najważniejszych decyzji przez sołectwo.

2. Radnego Gminy Zielonki Pana Władysława Orzechowskiego. Wniosek dotyczył wprowadzenia zapisów o możliwości całodziennego głosowania na wybór sołtysa i rady sołeckiej.

 

 

z up. Wójta

Sekretarz Gminy

(-) mgr Beata Potoniec

 

Zielonki, dnia 18 sierpnia 2014 roku

Close Menu
 
29 lutego 2024
Skip to content