Skip to main content
search
Poradnik dla mieszkańca

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Zielonki od stycznia 2021 roku

By 28 stycznia 2021No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 28 stycznia 2021 przez admin

Od 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych w gminie Zielonki wynosi w przypadku zabudowy jednorodzinnej 32 zł od osoby miesięcznie. Na wzrost ceny miało wpływ wiele czynników, niezależnych od mieszkańców i samorządu, jak m.in.: rosnące koszty pracy, energii elektrycznej, paliw, wysokie wymogi techniczne dla pojazdów do transportu odpadów (niskoemisyjność, system GPS) oraz wyższe koszty składowania odpadów. Zależy od mieszkańców ilość wytwarzanych śmieci – ta stale wzrasta o ok. 10 proc. rocznie.

Co prócz ceny zmienia się w systemie odbioru odpadów w naszej gminie od stycznia 2021 roku?

  • BIOODPADY I KOMPOSTOWANIE:

Za kompostowanie można obniżyć opłatę za odpady z 32 zł na 29 zł miesięcznie od osoby (ulga wynosi 3 zł). W tym celu właściciel nieruchomości musi pisemnie lub poprzez e-puap zmienić wcześniej złożoną deklarację za gospodarowanie odpadami.

Kompostownik powinien:
– być zlokalizowany w miejscu osłoniętym od wiatru i zacienionym,
– zawierać materiał ułożony warstwowo: na dole warstwa podtrzymująca i zapewniająca wietrzenie, np.: połamane gałęzie; następnie warstwa, której zadaniem będzie pochłanianie wody np.: słoma oraz kolejne warstwy odpadów organicznych (niezbite i przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu, najlepiej z urozmaiconym składem).
– być kilka razy w roku przełożony w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jego wnętrzu.
Przewidziane są kontrole kompostowników.
Aby oddać bioodpady w sytuacji, gdy się nie kompostuje, należy posiadać pojemnik brązowy z rusztem i otworami wentylacyjnymi, który trzeba zakupić we własnym zakresie w ilości i pojemności dostosowanej do własnych potrzeb (nawet dwa pojemniki o pojemności np. 240 l). Bioodpady będą odbierane sprzed posesji zgodnie z ustalonym harmonogramem.

UWAGA: kompostujesz – nie wystawiasz pojemnika.

  • ZMIANY W PUNKTACH PSZOK:

Od marca 2021 r. na PSZOK bioodpady będą przyjmowane odpłatnie w cenie 2 zł za każdy kilogram. Bioodpady należy przywozić luzem lub w workach wielokrotnego użytku i własnoręcznie wysypać do kontenera.
Limit 200 kg odpadów budowlanych i remontowych oddawanych jednorazowo zmieniono na limit 200 kg w rozliczeniu na cały rok.
Pozostałe odpady przyjmowane są bez zmian. Cena za każdy kilogram odpadów ponad limit wynosi 2 zł.

ULGA Z TYTUŁU KARTY DUŻEJ RODZINY ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA!

  • OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW:

Proszę oznakować pojemniki na odpady nazwą ulicy, numerem domu i lokalu. Można to zrobić poprzez umieszczenie na pojemniku np. odpowiedniej naklejki.

Wynajmując lokal, zatrudniając pracowników sezonowych należy pamiętać o zmianie deklaracji za odbiór odpadów i zgłoszenie tych osób. Pracownicy Urzędu Gminy Zielonki będą kontrolowali liczbę osób zamieszkujących posesję.

  • SEGREGOWANIE ODPADÓW:

Pamiętajmy o segregowaniu odpadów na 5 frakcji tj.: tworzywa sztuczne i metale (worek żółty), papier (worek niebieski), szkło (worek zielony), bioodpady (brązowy pojemnik) i pozostałość po sortowaniu czyli odpady zmieszane (pojemnik czarny).
Segregowanie odpadów jest już obowiązkowe. Prosimy zgłosić się do Urzędu Gminy Zielonki i pobrać kolorowe worki na odpady segregowane. Firma odbierająca pełne worki z segregacją będzie pozostawiała w zamian puste worki.
Odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem: zmieszane co dwa tygodnie, biodegradowalne co dwa tygodnie, segregowane raz w miesiącu. Pojemniki i worki należy wystawić w dniu odbioru odpadów do 6.30 rano przed posesję.

Close Menu
 
28 września 2023
Skip to content