Skip to main content
search
Podatki i opłaty

Stawki podatkowe 2016 – 2020

By 29 grudnia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 grudnia 2014 przez admin

Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Zielonki w latach 2016-2020

 

PODATEK ROLNY

2016

2017

2018

2019

2020

Podatek rolny dla gospodarstw rolnych

134,375 zł/ha przeliczeniowy

131,10 zł/ha przeliczeniowy

131,225 zł/ha

przeliczeniowy

135,90 zł/ha
przeliczeniowy

146,15 zł/ha
przeliczeniowy

Podatek rolny dla gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego

268,75 zł/ha fizyczny

262,20 zł/ha fizyczny

 

262,45 zł/ha

fizyczny

271,80 zł/ha fizyczny

292,30 zł/ha fizyczny

 

 

PODATEK LEŚNY

2016

2017

2018

2019

2020

Podatek za 1 ha lasu

42,19 zł/ha

42,02 zł/ha

43,35 zł/ha

42,2356 zł/ha

42,73 zł/ha

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2016

2017

2018

2019

2020

Podatek od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,87 zł/m2

0,88 zł/m2

0,90 zł/m2

0,92 zł/m2

0,94 zł/m2

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,34 zł/m2

0,37 zł/m2

0,39 zł/m2

0,41 zł/m2

0,45 zł/m2

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników

sztucznych

4,58 zł/ha

4,54 zł/ha

4,63 zł/ha

4,71 zł/ha

4,80 zł/ha

– niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,98 zł/m2

3,04 zł/m2

3,09 zł/m2

3,15 zł/m2

Podatek od budynków lub ich części:

– mieszkalnych

0,75 zł/m2

0,75 zł/m2

0,77 zł/m2

0,79 zł/m2

0,81 zł/m2

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

18,66 zł/m2

18,95 zł/m2

19,31 zł/m2

19,90 zł/m2

21,00 zł/m2

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,68 zł/m2

10,59 zł/m2

10,80 zł/m2

10,98 zł/m2

11,18 zł/m2

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,65 zł/m2

4,61 zł/m2

4,70 zł/m2

4,78 zł/m2

4,87 zł/m2

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,73 zł/m2

4,75 zł/m2

4,84 zł/m2

4,92 zł/m2

5,00 zł/m2

– letniskowych

7,68 zł/m2

7,62 zł/m2

7,77 zł/m2

7,90 zł/m2

8,05 zł/m2

Podatek od budowli:

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
Stawki podatkowe dotyczące środków transportowych na 2020 rok – pobierz plik*.pdf  

 

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content