Skip to main content
search
Podatki i opłaty

Stawki podatkowe

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Zielonki w roku 2014:

 PODATEK ROLNY  
Podatek rolny dla gospodarstw rolnych   137,50 zł / 1 ha przeliczeniowy
 Podatek rolny dla gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego 275 zł / 1 ha fizyczny
   
 PODATEK LEŚNY  
 Podatek za 1 ha lasu  37,63 zł / 1 ha  
   
 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  
  Podatek od gruntów:  
 – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,83 zł / od 1 m2
 – pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  0,28 zł / od 1 m2
 – pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł / od 1 ha
 Podatek od budynków lub ich części:  
 – mieszkalnych  0,74 zł / od 1 m2  pow. użytkowej
 – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  17,98 zł / 1 m2  pow. użytkowej
 – zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  10,75 zł / od 1 m2 pow. użytkowej
 – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  4,68 zł / od 1 m2 pow. użytkowej
 – pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  4,60 zł / od 1 m2  pow. użytkowej
 – letniskowych  7,73 zł / od 1 m2 pow. użytkowej
 Podatek od budowli:  
 -2 % ich wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

 

 

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
Stawki podatkowe dotyczące środków transportowych na 2014 rok     

pobierz

plik  *.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
Stawki podatkowe dotyczące środków transportowych na 2014 rok pobierz plik*.pdf

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content