Skip to main content
search
Aktualności

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa – planowane nabory wniosków

By 14 czerwca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 czerwca 2018 przez admin

logo KORONA maleStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje w najbliższym czasie (lato/jesień 2018) przeprowadzić w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nabory wniosków z następujących zakresów:
-Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
-Krótkie łańcuchy żywnościowe
-Projekty grantowe o tematyce: Edukacja i Ekologia

Przypomnijmy, że Beneficjentami projektów grantowych mogą być m.in.: osoby fizyczne, organizacje społeczne, jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne czy parafie. Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej. Wysokość zadania w ramach grantu wynosi od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł. kosztów całkowitych.  Kwota dofinansowania (w formie refundacji) to 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych lub 90% w przypadku innych jednostek. Limit przyznania pomocy wynosi 100 000 zł. na jednego grantobiorcę w całym okresie programowania.

Działanie z zakresu Krótkich łańcuchów żywnościowych ma na celu wspierać współpracę między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na naszym obszarze. Pomoc w tym zakresie jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług. Limit pomocy na to działanie wynosi 45 000,00zł.

Natomiast działania z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej dedykowane są organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Jak sama nazwa wskazuje projekty realizowane w ramach tego działania mają mieć charakter ogólnodostępny oraz niekomercyjny.

Jednocześnie informujemy osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz firmy pragnące rozwijać swoją działalność gospodarczą, iż LGD  ze względu na wyczerpanie środków z zakresu działań przedsiębiorczych nie planuje na ten moment organizacji kolejnych konkursów z tej dziedziny. Następny ewentualny nabór na te działania zorganizowany zostanie tylko i wyłącznie jeżeli w przyszłości pojawią się oszczędności w budżecie LSR, jednak nie nastąpi to wcześniej niż w połowie 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat procedury oceny i wyboru a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) oraz w biurze Stowarzyszenia (Raciborowice, ul. J. Długosza 36, budynek zespołu szkół-boczne wejście, nr tel. 12 346 43 12).
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

artykuł nr 1 planowane nabory 1

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content