Skip to main content
search
Aktualności

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska wybrało nowe władze

By 29 maja 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 maja 2024 przez KB

28 maja odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (SMK), podczas którego wybrano nowy Zarząd stowarzyszenia oraz przedstawicieli Komisji Rewizyjnej i tematycznych. Nowym prezesem jest Aleksander Miszalski, Prezydent Miasta Krakowa.
Wójt gminy Zielonki Mirosław Golanko został wybrany do Komisji ds. Środowiska, Przestrzeni i Mobilności. Zajmie się ona zrównoważonym transportem, w tym Biletem Metropolitalnym i integracją systemów transportowych, planowaniem przestrzennym, tematami związanymi z ochroną jakości powietrza, klimatu oraz gospodarki komunalnej.
Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przede wszystkim ma za zadanie czuwać nad sprawną realizacją Strategii Metropolia Krakowska 2030 oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, reprezentuje stowarzyszenie i utrzymuje relacje z partnerami zewnętrznymi oraz uczestniczy w międzynarodowych sieciach współpracy.

Kluczową rolą Komisji rewizyjnej jest kontrola budżetu SMK i realizacji zadań statutowych. Do zadań Komisji ds. Gospodarki, Edukacji, Spraw Społecznych i Kultury przypadną natomiast zagadnienia związane z promocją gospodarczą, realizacja partnerstw i projektów ze środków zewnętrznych w obszarach edukacji, usług społecznych i kultury.

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska:

Prezes Zarządu: Aleksander Miszalski

Wiceprezes Zarządu: Łukasz Sęk

Wiceprezes Zarządu: Marek Jamborski

Członek Zarządu: Krzysztof Wołos

Członek Zarządu: Renata Gawlik

Komisja Rewizyjna:

Norbert Rzepisko

Piotr Józefczyk

Rafał Ślęczka

Komisja tematyczna do spraw Środowiska, Przestrzeni i Mobilności:

Norbert Rzepisko

Mirosław Golanko

Rafał Ślęczka

Barbara Gładysz

Daniel Gajoch

Jerzy Przeworski

Komisja tematyczna do spraw Gospodarki, Edukacji, Spraw Społecznych i Kultury:

Małgorzata Duży

Wojciech Starowicz

Piotr Józefczyk

Michał Hebda

Dorota Kęsek.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego, integrując działania w 7 dziedzinach współpracy. Nowy zarząd oraz komisje mają przed sobą ambitne zadania, które mają przyczynić się do przemyślanego, zrównoważonego rozwoju tego obszaru na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Źródło: metropoliakrakowska.pl

Zdjęcia ze spotkania członków SMK

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content