Skip to main content
search
Stowarzyszenia z udziałem Gminy

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

By 11 marca 201619 września, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 19 września 2023 przez AO

Misją Związku Gmin Wiejskich RP jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na:

  • rozwój demokracji lokalnej,
  • stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego,
  • integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Na dzień 19 września 2023 roku członkami Związku Gmin Wiejskich RP jest 644 gmin. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGWRP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki naszemu zaangażowaniu i lobbingowi wiele złych z punktu widzenia samorządów wiejskich rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament zostało oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych. Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGWRP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.
Jedną z ważniejszych inicjatyw Związku jest organizowanie Kongresów Gmin Wiejskich. Kongresy te odbywają się co roku. Każdorazowo bierze w nich udział ponad 1000 samorządowców – głównie wójtów i burmistrzów.  Kongresy Gmin Wiejskich to najważniejsze forum prezentacji  tematów i problemów dotyczących  członków  ZGWRP a także organów  niezrzeszonych. Celem Kongresów jest wzmocnienie przekazu naszych spraw, przy udziale przedstawicieli władz krajowych. Uczestnikami kongresów byli: Prezydent RP, Premierzy, Marszałkowie Senatu i Sejmu, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i przedstawiciele Unii Europejskiej. Kongresy są również miejscem na  bezpośrednią wymianę  doświadczeń i  integrację  środowisk  samorządowych.

Źródło: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

Close Menu
 
5 grudnia 2023
Skip to content