Skip to main content
search
Aktualności

Strajk w oświacie

By 5 kwietnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2019 przez admin

8 kwietnia 2019 r. nauczyciele i pracownicy samorządowych szkół i przedszkoli z terenu gminy Zielonki przystępują do ogólnopolskiego strajku oświatowego. Staramy się, aby ten wyjątkowy i trudny czas w jak najmniejszy sposób odczuli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy i ich rodzice.
5 kwietnia 2019 r. organ prowadzący – Wójt Gminy Zielonki – zatwierdził dla szkół podstawowych w Bibicach i Zielonkach oraz dla przedszkoli samorządowych w Zielonkach i Węgrzcach z siedzibą w Bibicach zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniu 8 kwietnia 2019 r., działając na mocy § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Na ich podstawie dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, ma prawo zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą grozić zdrowiu uczniów.
 W poniedziałek 8 kwietnia zbiera się sztab kryzysowy i poinformujemy Państwa co do dalszej sytuacji w gminnych placówkach oświatowych – podkreśla wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
Co w przypadku odwołania zajęć mogą zrobić pracujący rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka do lat 8? Jak informuje ZUS, mają oni możliwość pozostania w domu i wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on bowiem nie tylko wtedy, gdy dziecko zachoruje, ale także w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte. Dotyczy to dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80 proc. wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.
Mamy nadzieję, że wyrozumiałość i zgodna współpraca pomoże nam wszystkim sprostać wyzwaniom, które staną zarówno przed rodzicami, jak i dyrektorami placówek oświatowych w tym szczególnym czasie.
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach
Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content