Skip to main content
search
Aktualności

Strażacy apelują: nie wypalaj traw!

By 24 marca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 marca 2015 przez admin

wypalanie traw 2

W związku z tym, że jak co roku obserwuje się znaczny wzrost liczby pożarów lasów, łąk czy nieużytków rolnych, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wystosowała apel, by nie wypalać traw wraz z obszerną informacją na temat szkodliwości ich wypalania oraz zagrożeń, jakie takie działania ze sobą niosą. Tylko w ostatnim roku strażacy PSP i OSP z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego wyjeżdżali do takich pożarów 1800 razy. Więcej w rozwinięciu wiadomości oraz na psp.krakow.pl

Każdej wiosny gwałtownie wzrasta liczba interwencji związanych z pożarami wywołanymi wypalaniem pozostałości roślinnych i traw. Pozostawione nieskoszone trawy, zeschnięte liście i pędy utrudniają odrastanie nowym roślinom. Rolnicy (i nie tylko!) znaleźli najprostsze dla nich rozwiązanie tego problemu – podpalają całe łąki. Ogień najczęściej jest podkładany na łąkach, ale także na pastwiskach, nieużytkach, poboczach drogowych
i kolejowych oraz innych terenach. Nadal bowiem, od pokoleń, wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
Z rolniczego punktu widzenia takie działanie jest zabiegiem niewłaściwym i szkodliwym, powodującym m.in.:
•    wyjaławianie się ziemi, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza,
•    przedostanie się do atmosfery szeregu związków chemicznych będących truciznami,
•    obniżenie plonu zielonej masy,
•    niszczenie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) niezbędnych do utrzymania równowagi biologicznej życia w biocenozie łąkowo-pastwiskowej,
•    niszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków owadów, płazów, ptaków i zwierząt,
•    marnotrawstwo wartościowej paszy,
•    śmierć wielu zwierząt leśnych i domowych.
Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania wielu niebezpiecznych zjawisk.
Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilu miesięcy)
i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kila lat, pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat. Powiewy wiatru powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, który bardzo często przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzi. W zdarzeniach spowodowanych tym procederem rokrocznie śmierć ponosi kilkanaście osób. Powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia, a ponadto powoduje zmniejszenie widoczności na drogach co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków, ze względu na ich charakter
i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Co więcej, koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi całe społeczeństwo, są znaczne.
Wypalanie traw i pozostałości roślinnych jest zabronione, a za złamanie tego zakazu polskie prawo przewiduje dotkliwe sankcje. Zakazy takie określone są m.in. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Za nieprzestrzeganie ww. zapisów kodeksu wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub  grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł.  Kodeks karny stanowi iż „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych  przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego,  zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej  kulturze rolnej. Ma to swoje odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za wypalanie traw grożą dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%,  a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.
Wobec powyższego strażacy apelują do wszystkich mieszkańców Krakowa i gmin Starostwa Powiatowego w Krakowie o zaniechanie wypalania traw na łąkach, skarpach i nieużytkach, co z pewnością przyczyni się do ograniczenia szkód powodowanych tym procederem. Mając na uwadze dobro społeczne oraz ochronę środowiska naturalnego, z góry dziękujemy za poważne i rozsądne potraktowanie naszych próśb.

 

Cały tekst apelu kom. PSP w Krakowie st. bryg. Ryszarda Gaczoła dostępny: tutaj

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content