Skip to main content
search
Statystyka

Struktura gruntów w Gminie Zielonki

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

 Struktura gruntów w Gminie Zielonki

Ogólna pow.
gruntów
 Użytki rolne  Grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione 
Grunty zabudowane
i zurbanizowane 
Grunty pod
wodami 
Nieużytki  Tereny rekreacyjno
wypoczynkowe
Tereny różne  Tereny komunikacyjne
zajęte pod drogi
Tereny zajęte
pod linie kolejowe
 4858 ha  3978 ha  142 ha  492 ha  17 ha   13 ha 24 ha  4 ha  162 ha 26 ha
  100 % 81,89 %  2,92 %  10,13 %  0,34 %  0,27 % 0,50 %  0,08 % 3,34 % 0,53 %

 

 Struktura użytków rolnych w Gminie Zielonki

 Ogólna pow. użytków rolnych  Grunty orne   Sady  Łąki trwałe   Pastwiska trwałe   Grunty rolne
zabudowane 
 Grunty pod
stawami
 Grunty pod rowami
3978 ha  3123 ha   316 ha  173 ha  96 ha  267 ha  0 ha  3 ha
 100 %  78,51 % 7,94 %  4,35 %  2,41 %  6,71 %  0 %  0,08%

 

 


 

 

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content