Skip to main content
search
Aktualności

Święto plonów w gminie Zielonki

By 28 sierpnia 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 sierpnia 2018 przez admin

dozynki126 sierpnia odbyły się doroczne Dożynki Gminy Zielonki. W tym roku zaprezentowało się 12 korowodów: z Zielonek, Grębynic, Owczar, Dziekanowic, Trojanowic, Januszowic, Przybysławic, Brzozówki, Korzkwi, Węgrzc, Batowic oraz Woli Zachariaszowskiej. Wystąpiły także Jurajska Kapela Folklorystyczna oraz zespół ludowy Folklove. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna z zespołem Barwa.


Mszą świętą w kościele pw. Narodzenia NMP w Zielonkach rozpoczęły się tegoroczne Dożynki Gminne. Celebrował ją ks. proboszcz Tadeusz Kozak, a muzyką uświetniła orkiestra dęta z Korzkwi pod batutą Michała Kwiatkowskiego. Warunki pogodowe sprawiły, iż dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej w Zielonkach.
Gości powitali sołtys Zielonek Władysław Orzechowski oraz wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Starostami dożynek byli Krystyna i Janusz Kawowie. Pani Krysia jest pielęgniarką w zieloneckiej przychodni, zawsze życzliwa i pomocna mieszkańcom, a na pana Janusza można liczyć w kwestii transportu – zawiezie bezpiecznie i na czas. Zgodnie z tradycją starostowie przekazali chleb z tegorocznego zboża wójtowi gminy, aby „chleb sprawiedliwie dzielił między mieszkańcami”, co też uczynił częstując nim publiczność.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: poseł Jerzy Meysztowicz, radny Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj, który odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego, oraz Paweł Ścigalski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza. Gminę Zielonki prócz wójta reprezentował przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk oraz wiceprzewodniczący: Marzena Gadzik-Wójcik i Mirosław Golanko, a także gminni radni i sołtysi.
Na scenie zaprezentowało się 12 korowodów w większości z tradycyjnymi przyśpiewkami, ale nie zabrakło nawiązań do aktualnych wydarzeń. Grębyniczanie zaprezentowali własną wersję przeboju „Sylwester w Zakopanem”, a januszowicki korowód przypomniał, że „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”.
Jako pierwsi wystąpili gospodarze czyli grupa “Zieleńczanie”, składając wieniec na ręce wójta Bogusława Króla. Sołectwo Grębynice z sołtysem Adamem Dulińskim na czele ośpiewało ks. Pawła Łukaszkę, proboszcza parafii w Korzkwi. Rada sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich z Owczar przekazała wieniec przewodniczącemu Rady Gminy Zielonki Ryszardowi Krawczykowi, zarazem sołtysowi Owczar. Koło Gospodyń Wiejskich z Dziekanowic dziękowało Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosutowie, Koło Regionalne Tradycja z Trojanowic – państwu Danucie i Ryszardowi Mironiom z Trojanowic, Koło Przyjaciół Januszowic – wójtowi gminy, Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach – radnej Helenie Wiśniewskiej, Koło Przyjaciół Brzozówki – przekazało podziękowania dla Adama Chludka, sołtysa Brzozówki. Debiutujące na dożynkach Koło Gospodyń Wiejskich z Korzkwi ośpiewało wójta, Koło Gospodyń Wiejskich z Węgrzc podziękowało za inicjatywę roku Wyspiańskiego wiceprzewodniczącej Rady Gminy Zielonki Marzenie Gadzik-Wójcik, Koło Gospodyń Wiejskich w Batowicach również przekazało wieniec wójtowi, a na zakończenie wystąpiło sołectwo Wola Zachariaszowska, które swój występ dedykowało Jarosławowi Raźnemu.
Każdy z korowodów przygotował wspaniały wieniec, który wymagał dużego nakładu pracy, umiejętności i talentu artystycznego. Prócz tradycyjnych form podziwiano: orła nawiązującego do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w wykonaniu Koła Przyjaciół Januszowic i Koła Gospodyń Wiejskich z Przybysławic, wieniec z czerwonym sercem (Grębynice), z figurą Maryi (Wola Zachariaszowska) i koszyk z dobrodziejstwami (Korzkiew).
Każdy z korowodów otrzymał dyplom i nagrody pieniężne z rąk wójta Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Ryszarda Krawczyka.
Przed publicznością wystąpiła Jurajska Kapela Folklorystyczna działająca pod auspicjami CKPiR oraz zespół Folklove. Nietuzinkowe układy taneczne, podnoszenia, kroczki to znak rozpoznawczy zespołu prowadzonego przez Annę Herezy, a nabór do zespołu trwa. Na koniec do tańca zagrał zespół Barwa.
KB
Więcej zdjęć: tutaj.

dozynki2

dozynki3

dozynki4

dozynki5

dozynki6

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content