Skip to main content
search
Informacje o sieci szkół

Zespoły Szkół w Bibicach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej i Zielonkach oraz Szkoła Podstawowa w Owczarach

By 10 grudnia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 grudnia 2015 przez admin

str. 6 zespoł szkoł w bibicach

 

Zespół Szkół w Bibicach


Budynek szkolny oddany do użytku w 2004 roku składa się z 26 sal lekcyjnych (w tym hala sportowa, mała sala do zajęć ruchowych i 2 sale komputerowe), oraz 3 sale świetlicowe  i 8 mniejszych pomieszczeń, gdzie są prowadzone zajęcia w grupach (wcześniej były to zaplecza sal lekcyjnych). Pomieszczenia pozostałe: gabinet dyrektora, 2 gabinety wicedyrektorów, sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet logopedy, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet pielęgniarki. Przy szkole znajduje się oddany w 2014 roku duży parking dla rodziców, obecnie zagospodarowano dodatkowy teren zielony z ławeczkami dla uczniów.
Kadra nauczycielska. Dyrektor: Beata Pieńkowska, zastępcy: Jolanta Lepiarczyk, Monika Sikoń. Grono pedagogiczne: 72 osoby, w tym nauczycieli dyplomowanych – 34, mianowanych – 18, kontraktowych – 16, stażystów – 4. Pedagog – 1 etat, psycholog – 1 etat, logopeda – 1 etat.
Liczba uczniów: w roku szkolnym 2015/2016 – 819 uczniów: szkoła podstawowa – 606 uczniów, gimnazjum – 213.
Liczebność klas: 17-28 osób.
Godziny nauki: w roku szkolnym 2015/2016 od 7:30 do 17:15,  klasy I-III SP rozpoczynają naukę od 8:20.
Świetlica czynna od 7:00 do 17:00, zapisanych uczniów 358 (330 – uczniowie z klas I-III SP, 28 – uczniowie z klas IV SP) w 17 grupach świetlicowych. Uczniowie klas starszych mają możliwość uczęszczania na zajęcia opiekuńcze, które odbywają się w czytelni lub na świetlicy dla uczniów klas IV w miarę wolnych miejsc.
Stołówka: prowadzona w budynku przedszkolnym przez firmę zewnętrzną obsługuje przedszkole i chętnych uczniów klas naszej szkoły. Uczniowie klas młodszych wychodzą pod opieką nauczycieli na obiady lub korzystają z cateringu.
Rejon szkoły obejmuje miejscowości: Bibice, Węgrzce, Bosutów, Boleń, Batowice, Dziekanowice.
Dowóz – korzysta z niego 52 uprawnionych uczniów, możliwe jest opłacenie dowozu u przewoźnika.
Opieka pielęgniarska – 16 godzin tygodniowo; codziennie.
Problemy szkoły: zbyt mała liczba sal w stosunku do liczby uczniów, zajęcia trwają od 7:30- 17:15.
Sukcesy i zalety szkoły. Szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki nauczania. Uczniowie chętnie i z sukcesami biorą udział w konkursach, turniejach, zawodach na szczeblu gminnym, wojewódzkim i wyższym.  Jest  to zasługa zarówno nauczycieli, dzieci, jak i rodziców. To bezpieczna, dobrze doposażona w pomoce naukowe szkoła, z ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych, w tym odpłatnych organizowanych na prośbę rodziców, w której panuje życzliwa i przyjazna atmosfera. W szkole realizowane są liczne programy, projekty i innowacje. Szkoła posiada certyfikat “Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, jest liderem w zakresie ekologii i promocji zdrowia. Dba o wychowanie patriotyczne uczniów. Dzięki bardzo dobrej współpracy nauczycieli z rodzicami organizowane są ciekawe przedsięwzięcia i uroczystości m. in.: Szkolne Dni Profilaktyki – Dni Zdrowia, Noc Naukowców, Szkoła Talentów, koncerty, ciekawe wycieczki i wyjścia. Wyspecjalizowane grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom i zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci.

 

str. 7 Zespół Szkół w Korzkwi2

 

Zespół Szkół w Korzkwi


Budynek szkolny został oddany do użytku w 1993 r. Składa się z 12 sal lekcyjnych, po 6 na I i II piętrze, sali gimnastycznej i biblioteki. W przyziemiu ulokowane są szatnie i sala plastyczna. Z pomieszczeń administracyjnych szkoła posiada: pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, sekretariat i gabinet wielofunkcyjny używany według potrzeb, jako gabinet pomocy przedlekarskiej, pedagoga, psychologa, logopedy, oraz do potrzeb nauczania indywidualnego.
Kadra nauczycielska. Dyrektor Regina Styn, wicedyrektor Regina Adamska. 32 nauczycieli, w tym: 19 dyplomowanych, 8 mianowanych, 4 kontraktowych, 1 stażysta.  Pedagog – 15/25 etatu, psycholog – 8/25, logopeda – 8/25
Liczba uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów wynosi 301. W ubiegłym roku były dwie klasy I (bo większość 6-latków poszła do szkoły, utworzono więc dla nich osobny oddział), w tym roku jest jedna.
Liczebność klas: od 16 do 25 uczniów.
Godziny nauki: Lekcje odbywają się od godz. 8:15 do 15.25.
Świetlica czynna od 7.00 do 9.00 i od 12.30 do 17.00. W tym roku korzysta z niej 60 dzieci. Mieści się w budynku obok (dawny dom nauczyciela).
Stołówka – brak.
Rejon szkoły obejmuje miejscowości: Korzkiew, Grębynice, Przybysławice, Januszowice, Brzozówka; do gimnazjum również Owczary.
Dowóz: 63 uczniów uprawnionych do dowozu, są też uczniowie korzystający z płatnego dowozu.
Opieka pielęgniarska: raz w tygodniu przez 4 godziny.
Problemy szkoły: Szkoła ulokowana jest w malowniczym miejscu w dolince pomiędzy zamkiem a kościołem stojącymi na dwóch przeciwległych wzgórzach. Położenie w strefie chronionego krajobrazu nie pozostało bez wpływu na budynek – efektem czego są wąskie korytarze, niewielkie sale po 40 m², ze skosami (w szkole tylko 2 sale są większe), sale są słabo doświetlone (podczas lekcji musi być włączone dodatkowe oświetlenie). Drugim problemem jest zawilgocenie szkoły – pomimo, iż zostało zrobione odwodnienie fundamentów, wilgoć wciąż pod nie podchodzi, bowiem podłoże jest skalne i wysoki poziom wód gruntowych. W szkole jest ciasno – została zaprojektowana na 180 uczniów, dziś uczęszcza do niej o 121 więcej. Brak stołówki, świetlica szkolna mieści się w osobnym budynku, co powoduje utrudnienia organizacyjne, bowiem dzieci trzeba przeprowadzać po lekcjach do drugiego budynku, a potem na zajęcia dodatkowe znów do szkoły. Utrudnieniem jest też brak chodnika prowadzącego do szkoły, co pozwalałoby na bezpieczne samodzielne dotarcie uczniów do szkoły, bez konieczności podwożenia ich przez rodziców.  Wszystko to powoduje, że ok. 40% dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły zapisywanych jest przez rodziców do innych szkół.
Sukcesy i zalety szkoły: jako pierwsza placówka oświatowa w gminie od lat prowadzi współpracę z zagranicznymi partnerami z Niemiec, Turcji  i Węgier w ramach programu Comenius (zrealizowano trzy dwuletnie projekty w latach 2007-2014); organizuje też wyjazdy w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. W szkole świetnie działa klub wolontariatu, angażujący się w wiele akcji. Szkoła ma bardzo wysokie wyniki edukacyjne, zarówno z egzaminów końcowych, jak i EWD. W rankingu opublikowanym przez Dziennik Polski gimnazjum w Korzkwi znalazło się na 8. pozycji w powiecie krakowskim według Edukacyjnej Wartości Dodanej. Szkoła cieszy się też sukcesami sportowymi: w siatkówce i unihokeju.

 

str. 8 Szkola podstawowa w Owczarach

 

Szkoła Podstawowa w Owczarach

 

Budynek szkolny: przedwojenny budynek, na bieżąco remontowany, składa się z 7 sal lekcyjnych.  Pomieszczenia pozostałe: gabinet dyrektora wraz z sekretariatem,  pokój nauczycielski, gabinet logopedy w przejściowym pokoju (przed salą komputerową).
Kadra nauczycielska: dyrektor Paweł Zegartowski, grono nauczycielskie: 11 osób, w tym nauczycieli dyplomowanych – 5, mianowanych – 4, kontraktowych – 1, stażystów – 1. Pedagog –  dyrektor, logopeda – na zlecenie.
Liczba uczniów: w roku szkolnym 2014/2015 było 60 uczniów, w roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów wynosi 57.
Godziny nauki: w roku szkolnym 2015/2016 od 8:00 do 14:30. Zajęcia dodatkowe w „Klubie Odkrywców Talentów” do godz. 17:00.
Świetlica czynna od 7:20 do 15:30, w roku szkolnym 2015/2016 korzystało 41 dzieci. W nowym roku szkolnym będzie czynna od 7:00 do 17:00. Obiady dostarczane są przez firmę cateringową, korzysta z nich około 15 uczniów.
Rejon szkoły obejmuje miejscowość Owczary, do gimnazjum dla dzieci z Owczar obowiązuje obwód Korzkiew.
Dowóz – brak.
Opieka pielęgniarska – jest zapewniona przy współpracy z lekarzem rodzinnym.
Problemy szkoły: brak sali gimnastycznej, małe sale lekcyjne, brak samodzielnego gabinetu dla pedagoga, logopedy.
Sukcesy i zalety szkoły. Szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki nauczania – w tym roku szkolnym uczniowie VI klasy na sprawdzianie osiągnęli najwyższy wynik z matematyki w gminie. Mała, przyjazna szkoła, z nielicznymi klasami, gdzie bardzo dobrze odnajdują się dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, które mają problem w dużych klasach. Szkoła cechuje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. W ramach szkoły działa „Klub Odkrywców Talentów” – dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych (m.in. z tańca, żonglerki, nauki gry na instrumentach muzycznych, ceramiki, robótek ręcznych), wykorzystujących nowoczesne teorie i metody pedagogiczne np. pedagogika przeżyciowa.

 

str. 9 zespol szkol w Woli Zacharioaszowskeij

Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej


Budynek szkolny oddany do użytku w 1996 roku składa się z 9 sal lekcyjnych, sali świetlicy i sali gimnastycznej, dwie mniejsze dodatkowe sale zostały wygospodarowane z pokoju nauczycielskiego i z pomieszczenia po bibliotece, która została przeniesiona do sutereny. Klasa muzyczno-artystyczna korzysta z  przystosowanej do tego celu sali w suterenie (sala ta spełnia również rolę stołówki w czasie przerwy obiadowej) i wydzielonej części korytarza na II piętrze. Pomieszczenia pozostałe: gabinet dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, pokój pielęgniarki i logopedy oraz pokój psychologa i pedagoga. Od roku uczniowie korzystają z nowego obiektu, jakim jest boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw.
Kadra nauczycielska. Dyrektor Romana Chadysz-Michalska, zastępca: Zbigniew Marszałek. Grono nauczycielskie: 25 osób, w tym nauczycieli dyplomowanych – 11, mianowanych – 8, kontraktowych – 6. Pedagog i psycholog – 24 godz. tygodniowo (24/25 etatu), logopeda – 8 godz. tygodniowo (8/25).
Liczba uczniów: w roku szkolnym 2015/2016 mamy 218 uczniów. W roku przyszłym prawdopodobnie zmniejszy się liczba uczniów do 199 z przyczyny braku oddziału przedszkolnego.
Liczebność klas: 12 – 25 osób.
Godziny nauki: w roku szkolnym 2015/2016 od 8:00 do 15:55.
Świetlica czynna od 7:00 do 17:00, w ubiegłym roku szkolnym korzystało 80 dzieci, w tym roku – 98.
Stołówka.  Brak. Obiady dostarczane są przez firmę cateringową „Culinarium Catering”, korzysta z nich ok. 70 uczniów.
Rejon szkoły obejmuje miejscowości: Wola Zachariaszowska, Garliczka, Garlica Duchowna.
Dowóz – brak.
Opieka pielęgniarska – 4 godziny w tygodniu.
Problemy szkoły: brak stołówki, brak sali i zaplecza dla klasy artystycznej – w tym celu można w przyszłości zaadaptować poddasze, brak sali na zajęcia korekcyjne dla młodszych uczniów (zajęcia odbywają się w sali lekcyjnej po zajęciach edukacyjnych), za małe pomieszczenie biblioteki i zaplecza na pomoce biologiczno – chemiczne, brak pokoju zapewniającego komfort indywidualnych spotkań z rodzicami, za małe pomieszczenie na pokój nauczycielski.
Zalety szkoły. Szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki nauczania –  zarówno z egzaminów końcowych, jak i EWD. W szkole prowadzona jest innowacja pedagogiczna – utworzono klasy artystyczne z dodatkowymi godzinami plastyki i muzyki. Szkoła osiąga sukcesy w pracy z uczniem zdolnym – co roku uczniowie docierają do finałów konkursów Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szkoła kładzie nacisk na wychowanie patriotyczne młodzieży – przygotowuje wieczornice patriotyczne i happeningi związane ze świętami majowymi, uczestniczy ze sztandarem w uroczystościach patriotycznych w Krakowie. Drużyny męskie i żeńskie reprezentujące szkołę odnoszą sukcesy w unihokeju zajmując miejsca na podium w Małopolsce.  W tym roku szkolnym podjęta została współpraca  z klubem sportowym Wisła – zajęcia z koszykówki.  Szkoła bierze udział  w projekcie EKO – uczeń zorganizowanym przez AGH i w programie Aiseco, w ramach którego studenci z różnych krajów świata prowadzą po angielsku zajęcia z uczniami dotyczące krajów, z których pochodzą (5 godzin dziennie przez tydzień).

 

ZS w Zielonkach

Zespół Szkół w Zielonkach


Budynek. Pierwszy człon budynku oddany do użytku w 1997 r., hala sportowa – 2001 r., drugi człon – w 2009 r. W starszym budynku jest 14 sal lekcyjnych, w nowszym 11 sal oraz bawialnia. Z dodatkowych pomieszczeń:  biblioteka z pracownią multimedialną, dwa pokoje nauczycielskie, gabinet dyrektora i wicedyrektora wraz z sekretariatem, gabinet pielęgniarki, gabinet użytkowany przez psychologa i pedagoga, gabinet logopedy (który powstał z zabudowania wnęki na korytarzu). Lekcje wf odbywają się w hali sportowej, z którą szkoła jest połączona przełączką.
Kadra nauczycielska. Dyrektor Bożena Nowak, wicedyrektorzy Agnieszka Machula, Anna Zielowska i Beata Zygmuntowicz. Grono nauczycielskie: 71 osób, w tym nauczycieli dyplomowanych – 35, mianowanych – 9, kontraktowych – 20, stażystów – 7. Pedagog – pełny etat, psycholog – pełny etat, logopeda – pełny etat.
Liczba uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 w szkole jest 833 uczniów w 36 oddziałach. Liczba klas I-III wynosi 17 (370 dzieci), powstał jeden oddział „0” z dzieci odroczonych.
Liczebność klas. Klasy liczą od 22 do 32 uczniów.
Godziny nauki. W roku szkolnym 2015/2016 lekcje odbywają się od godz. 8:00 do 17:10. Świetlica czynna jest od godz. 7:00 do godz. 17:30, korzysta z niej ok. 380 dzieci, jest 7 grup, w których w różnym czasie przebywa po 25 dzieci. Grupy świetlicowe korzystają z sal lekcyjnych.
Stołówka. Prowadzona w kompleksie szkolnym przez firmę zewnętrzną wydaje dziennie ok. 200 posiłków dla klas 0-III oraz ok. 90 dla klas od IV do gimnazjum; obsługuje też przedszkole ulokowane w tym kompleksie. Obiady wydawane są w osobnych pomieszczeniach: dla uczniów z klas 0-III na I piętrze, obiady dla dzieci starszych w przyziemiu.
Rejon szkoły obejmuje miejscowości: Zielonki (razem z os. Łokietka), Pękowice, Trojanowice, Garlica Murowana.
Dowóz. W bieżącym roku szkolnym korzysta z niego 25 uprawnionych uczniów, spełniających kryterium zamieszkania pow. 3 km.
Opieka pielęgniarska: od 8 do 16,5 godz. tygodniowo przez cztery dni w tygodniu.
Problemy szkoły: ciasnota wymuszająca wydłużone godziny pracy placówki (zmianowość), brak terenu zielonego wokół placówki, boiska, bieżni, brak placu zabaw dla najmłodszych uczniów. Brak pomieszczeń gospodarczych na przechowywanie np. krzeseł, sceny, pomieszczeń socjalnych, małe pokoje nauczycielskie, w których nie ma warunków do pracy nauczycieli np. wypełniania dokumentacji, rozmów z rodzicami, przygotowania się do zajęć.
Sukcesy i zalety szkoły: bardzo wysokie wyniki edukacyjne uczniów,  z egzaminów i sprawdzianów  końcowych, zarówno punktowe jak i EWD. W rankingu opublikowanym przez Dziennik Polski 4. miejsce gimnazjum w powiecie krakowskim według Edukacyjnej Wartości Dodanej. Uczniowie szkoły odnoszą też sukcesy artystyczne i sportowe – w powiecie II miejsce w koszykówce dziewcząt i II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt, III miejsce w wojewódzkim konkursie pieśni patriotycznej  dla chóru „Mezzoforte”, oraz wysokie lokaty uczniów w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Uczniowie zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum odnoszą sukcesy w konkursach matematycznych takich jak: Alfik, Krakowska Matematyka, Kangur Matematyczny zyskując tytuły finalistów, a nawet laureatów.  Szkoła prowadzi też od dwóch lat niemieckojęzyczny projekt edukacyjno-językowy, uczniowie udali się do Danii i Niemiec, w ubiegłym roku szkolnym do Strasburga i gościli grupę z Berlina.
We wrześniu 2015 r. szkoła otrzymała wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content