Skip to main content
search
Aktualności

Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych

By 14 lutego 2018No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 14 lutego 2018 przez admin

Przypominamy, że właściciele samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, naczep, przyczep i autobusów mają obowiązek:
– złożyć do 15 lutego deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/a;
– odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
– wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. 
Formularze, stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej https://zielonki.pl/index.php/budzet/ct-menu-item-45/ct-menu-item-49  

 

 

 

Close Menu
 
22 lutego 2024
Skip to content