Skip to main content
search
Termomodernizacja budynków komunalnych

Termomodernizacja budynków komunalnych

By 4 grudnia 20209 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2022 przez AO

logo21 września 2017 r. gmina Zielonki podpisała umowę na dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 15 listopada został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Projekt zakładał wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, docieplenie ścian budynków i stropów z tynkiem zewnętrznym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wewnętrznych instalacji c.o., montaż ogniw fotowoltaicznych. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej tych budynków oraz obniżenie ilości emitowanego CO2 i pyłów do atmosfery.

Całkowita wartość projektu wyniosła 4 850 230,39 zł, z czego wydatki kwalifikowane wyniosły: 3 646 498,67 zł, a Instytucja Zarządzają-ca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 153 257,46 zł.

29 sierpnia 2019 r. zakończono termomodernizację zachodniego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zielonkach i tym samy zrealizowano projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Zielonki”. Projekt dofinansowany ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Krakowskiej obejmował pięć budynków użyteczności publicznej w gminie Zielonki. Były to: Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej, Szkoła Podstawowa w Owczarach, budynek Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach, budynek Forum Aktywności Lokalnej oraz zachodnie skrzydło Szkoły Podstawowej w Zielonkach.

Budynek FAL w Zielonkach po termomodernizacji

Budynek Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedziba w Bibicach po termomodernizacjiBudynek szkoły w Owczarach po termomodernizacji

Budynek szkoły w Woli Zachariaszowskiej po termomodernizacjiBudynek szkoły w Zielonkach po termomodernizacji

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content