Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

Trasa wolbromska – droga do Wolbromia, nie tylko do Zielonek

By 7 lipca 20146 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2022 przez AO

droga794

W ostatnich dniach szeroko dyskutuje się w mediach plany miasta Krakowa dotyczące tzw. „trasy wolbromskiej” na terenie Krakowa biegnącej od ul. dr Twardego do ul. Pachońskiego. Wbrew temu co czytamy droga nie skończy się w tym rejonie, a może być kontynuowana jako przygotowywana od kilku lat zachodnia obwodnica Zielonek: droga wojewódzka będąca alternatywą dla obecnej trasy nr 794 Kraków-Wolbrom. Projektowana droga będzie jednocześnie łączyć miasto z węzłem Północnej Obwodnicy Krakowa w Zielonkach. Trasa zatem nie będzie służyć tylko mieszkańcom Zielonek, a przede wszystkim mieszkańcom Krakowa i gmin północy Małopolski. Trasę wolbromską jak i obwodnicę Zielonek przewiduje również plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Gmina Zielonki w 2012 roku wspólnie z Województwem Małopolskim przystąpiła do realizacji koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Zielonek. Zakłada ona budowę drogi wojewódzkiej 794 w nowym jej przebiegu na odcinku około 4 kilometrów. Celem jest przeniesienie tranzytowego ruchu samochodowego z dotychczasowego przebiegu przez centrum Zielonek na zachodnie jeszcze nie zabudowane obszary miejscowości i połączenie z planowanym węzłem tzw. północnej obwodnicy Krakowa. Koncepcja nawiązuje do docelowo planowanego i głównego układu komunikacyjnego po północnej stronie Krakowa – Północnej Obwodnicy Krakowa oraz Trasy Wolbromskiej w relacjach północ – południe i wschód – zachód. Opracowanie koncepcji drogi to oczywiście dopiero początek procesu inwestycyjnego. Firma projektowa Sweco Infraproject opracowała trzy warianty przebiegu planowanej obwodnicy, wybrano jeden zgodny z przebiegiem „trasy wolbromskiej”, po gruntach w rejonie linii wysokiego napięcia i wzdłuż korytarza określonego w planie zagospodarowania gminy Zielonki i województwa małopolskiego.
Gmina współfinansuje opracowanie koncepcji obwodnicy miejscowości Zielonki na podstawie umowy z samorządem województwa, będzie to kosztować gminę łącznie 67.557,75 zł. Radni gminy Zielonki już w sierpniu 2011 roku zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej województwu małopolskiemu na przygotowanie koncepcji.
Koncepcja jest przez projektanta uzgodniona z zarządcą drogi, oczekuje na uzgodnienie z urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Następnie Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie się ubiegał o decyzję środowiskową. Koncepcja wraz z decyzją środowiskową będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego obwodnicy wraz z jego zatwierdzeniem w decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Zarząd Województwa będzie się mógł ubiegać o dofinansowanie unijne w nowej perspektywie 2014-2020.
Trasa ma przebiegać od ul. Pachońskiego w Krakowie pod linią wysokiego napięcia między ul. Na Popielówkę i Długopolską w Zielonkach, a następnie przechodzić za halą sportową w rejonie ulicy Pękowickiej, przecinając ul. Jurajską w Pękowicach dojdzie do ul. Krakowskie Przedmieście w rejonie sklepu Lewiatan przy granicy z Trojanowicami.
Wszyscy chcemy jeździć po dobrych i bezkolizyjnych drogach, chcemy mieć dobrą, szybką i skuteczną komunikację publiczną, starajmy się więc działać, by kilkudziesięcioletnie rezerwy nie były dla kolejnych pokoleń „białymi plamami” na papierze i wieloletnim utrapieniem dla właścicieli gruntów – mówi wójt B. Król.
Red. IO

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content