Skip to main content
search
Ogłoszenia

Trwa rekrutacja do programu „Zielony Lider”

By 7 lutego 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 lutego 2023 przez AO

Jesteś lokalnym liderem? Działasz na rzecz ochrony środowiska i klimatu? Chcesz się dowiedzieć jak można pozyskać środki UE na te działania? Zgłoś się do programu „Zielony Lider”. Rekrutacja trwa do 12 lutego.

Kierujemy do Państwa zaproszenie, jako zwycięzców Rankingu Samorządów. „Zielony Lider” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Sendzimira, który wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na ich realizację. W latach 2021-2022, w programie udział wzięło ponad 80 osób z 30 gmin z całej Polski.

Program oferuje e-learning, warsztaty stacjonarne, specjalistyczne doradztwo, wymianę doświadczeń oraz możliwość wyjazdu na wizytę studyjną w kraju i zagranicą. Efektem udziału w programie jest:

  • diagnoza ważnego dla gminy problemu środowiskowego,
  • dobranie najlepszych rozwiązań dopasowanych do lokalnych uwarunkowań,
  • wypracowanie przez każdy zespół planu działania, który może zostać zrealizowany w społeczności lokalnej i ułatwi pozyskanie środków zewnętrznych.

Do programu zapraszamy trzyosobowe zespoły z małych i średnich gmin (do 50 tys. mieszkańców, w szczególnych przypadkach do 100 tys. mieszkańców). Zachęcamy, by w każdym zespole znalazła się osoba decyzyjna (np. burmistrz, wójt, naczelnik wydziału, lider organizacji).

„Zielony Lider” to przede wszystkim trzy ścieżki tematyczne do wyboru: zrównoważona gospodarka odpadami, retencja i przeciwdziałanie suszy, poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, a także:

  • zdobycie wiedzy o konkretnych rozwiązaniach w ramach każdej ze ścieżek,
  • współpraca ze specjalistami, ekspertami i praktykami wspierającymi zespoły w opracowaniu i wdrażaniu planu działania,
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Najważniejsze informacje o programie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Fundacji Sendzimira.

W razie pytań prosimy o kontakt z Marią Wiśnicką (koordynatorką programu): maria.wisnicka@sendzimir.org.pl lub 663 202 050.

*Urząd Gminy Zielonki nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji przekazanej na prośbę Fundacji Sendzimira.

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content