Skip to main content
search
Relacje

Uczą się na przykładzie gminy

By 2 lipca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 lipca 2014 przez admin

studenciUE1

 

25 czerwca kolejna krakowska uczelnia wyższa zawitała do gminy Zielonki na zajęcia terenowe. Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie interesowało planowanie przestrzenne w gminie, ale też wiele innych aspektów funkcjonowania samorządu lokalnego. Wykład wygłosił dla nich wójt gminy Bogusław Król.

24-osobowa grupa kończy I rok studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna – katedra Gospodarka Regionalna, Wydział Finansów.  Przedmiot pod nazwą: Strategia rozwoju obszarów wiejskich realizuje doktor Patrycja Brańka. – Co roku staramy się wyjść w teren na zajęcia, w zeszłym roku byliśmy w Zabierzowie – mówił opiekun grupy Wojciech Strzelczyk.
Omówiono podstawy prawne planowania przestrzennego – studium, plan zagospodarowania przestrzennego oraz strategię rozwoju gminy Zielonki. Studenci dowiedzieli się, że gmina Zielonki nastawia się głównie na budownictwo jednorodzinne i drobną przedsiębiorczość, ze względu na położenie na styku miasta Krakowa i w większości w obszarach chronionych przyrodniczo.
Sporo czasu poświęcono uwarunkowaniom wynikającym z sąsiedztwa z dużym miastem: układu drogowemu, pomysłom na usprawnienie komunikacji transportu poprzez system park&ride i szybki tramwaj w mieście;  różnicom w planowaniu przestrzennym na obszarze gminy i miasta Krakowa. Poruszono temat stanowisk archeologicznych jako bariery rozwoju, w tym ostatnich odkryć w Dziekanowicach. Z wielotematycznego wykładu wniosek jest jeden – do planowania przestrzennego trzeba wiedzy z różnych dziedzin oraz szerokiego doświadczenia.
Przyszli planiści mieli okazję zapoznać się z archiwalnymi mapami austriackimi z 1848 roku, których reprodukcje zawiera historyczna monografia gminy Zielonki. Pamiętać należy, że są one zrobione dla miejscowości położonych w zaborze austriackim. Północne rejony gminy należały do zaboru rosyjskiego i dla nich brak takich archiwalnych opracowań, co również było ciekawostką.
Studentów interesowały inwestycje poczynione w gminie, te już wykonane i planowane w przyszłości – m. in. wójt opowiedział o składanym właśnie wniosku o dofinansowanie dalszej budowy kanalizacji oraz trzech zbiorników wody, mających rozwiązać problemy z niedoborami wody latem. Omówiono poszczególne pozycje budżetu gminy, czyli na co samorząd wydaje pieniądze. Studentów interesowało, czy szlaki rowerowe gminy da się połączyć z układem ścieżek rowerowych w Krakowie, jak się układa współpraca z miastem w kwestii komunikacji aglomeracyjnej, czy planowany jest remont terenu przed urzędem gminy, tak by był „przyjemny dla oka”; jak jest realizowany budżet obywatelski i czy mieszkańcy gminy dysponują przestrzenią wspólną służącą integracji. – Dogłębnie analizujecie temat – przyznał wójt B. Król.
IO

DSCN7748
DSCN7750
DSCN7751
 

 

 

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content