Skip to main content
search
Aktualności

Udostępnienie kanału technologicznego

By 26 lutego 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 lutego 2014 przez admin

Wójt Gminy Zielonki jako zarządca dróg gminnych na terenie gminy Zielonki – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami) w związku z zamiarem zrealizowania budowy/przebudowy dróg gminnych informuję, że w ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Wójt Gminy Zielonki jako zarządca dróg gminnych na terenie gminy Zielonki – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami) w związku z zamiarem zrealizowania budowy/przebudowy dróg gminnych informuję, że w ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane sa na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32 – 087 Zielonki

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Lokalizacja dróg gminnych została przedstawiona na orientacji.
Podstawowe parametry kanału technologicznego:
2 rury osłonowe o średnicy 110 mm,
teletechniczne studnie kablowe typu SKR-2,
długość kanału zmienna w zależności od drogi

Rury osłonowe mogą być wykorzystane do ułożenia kabli miedzianych oraz do ułożenia kabli światłowodowych. Ilość rur o średnicy 110 mm może być zwiększona w przypadku złożenia ofert przekraczających zakres wolnych zasobów.
Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
W przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia, Inwestor – Gmina Zielonki nie będzie lokalizował przedmiotowego kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.


Mapa publicznych dróg gminnychpobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content