Skip to main content
search
Aktualności

Udostępnienie kanału technologicznego

By 26 lutego 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 26 lutego 2014 przez admin

Wójt Gminy Zielonki jako zarządca dróg gminnych na terenie gminy Zielonki – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami) w związku z zamiarem zrealizowania budowy/przebudowy dróg gminnych informuję, że w ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Wójt Gminy Zielonki jako zarządca dróg gminnych na terenie gminy Zielonki – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami) w związku z zamiarem zrealizowania budowy/przebudowy dróg gminnych informuję, że w ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane sa na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32 – 087 Zielonki

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Lokalizacja dróg gminnych została przedstawiona na orientacji.
Podstawowe parametry kanału technologicznego:
2 rury osłonowe o średnicy 110 mm,
teletechniczne studnie kablowe typu SKR-2,
długość kanału zmienna w zależności od drogi

Rury osłonowe mogą być wykorzystane do ułożenia kabli miedzianych oraz do ułożenia kabli światłowodowych. Ilość rur o średnicy 110 mm może być zwiększona w przypadku złożenia ofert przekraczających zakres wolnych zasobów.
Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
W przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia, Inwestor – Gmina Zielonki nie będzie lokalizował przedmiotowego kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.


Mapa publicznych dróg gminnychpobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
21 lutego 2024
Skip to content