Skip to main content
search
Konsekwentni i solidni BIS

Uroczyste podsumowanie projektu „Kis- Konsekwentni i Solidni Bis”

By 14 stycznia 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 14 stycznia 2015 przez admin

Dnia 18 Grudnia 2014 r w Restauracji Karmen w Zielonkach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Kis- Konsekwentni i Solidni Bis” za rok 2014.


Cel główny projektu to: Zapewnienie specjalistycznego wsparcia os. bezrobotnym w przezwyciężaniu ograniczeń osobistych, utrudniających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.  Przedsięwzięciem objęto grupę 10 osób – podopiecznych GOPS w Zielonkach.
Na spotkanie przybyli zaproszeni Beneficjenci, którym zostały wręczone certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym uroczystym obiadem. Następnie Kierownik GOPS – Grażyna Hołda podziękowała uczestnikom za uczestnictwo i zaangażowanie podczas zajęć projektowych, a także życzyła wytrwałości i zaangażowania w dalszej części projektu przypadającej na 2015 r, a więc do udziału w wybranych formach zatrudnienia wspieranego: prac społecznie użytecznych, praktykach, stażach zmierzających do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy bądź podjęcia działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.
Podczas spotkania, uczestnicy dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi projektu, pozytywnie wyrażali swoje opinie o realizowanych szkoleniach. Potwierdzili słuszność realizowanego projektu oraz jakie zmiany wywarł na ich postawę. Stwierdzili, że poprzez projekt udało im się pozyskać wiarę we własne siły, zwłaszcza do podejmowania działań zmierzających do poprawienia własnej sytuacji materialnej i zawodowej.
SAM 1335SAM 1342

Close Menu
 
29 września 2022
Skip to content