Skip to main content
search
Aktualności

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego do węgrzeckiej jednostki

By 7 grudnia 20217 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

3 grudnia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach odbyła się uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W uroczystości wzięli udział: szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala,  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Arkadiusz Kielin, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj, radny powiatu krakowskiego Jarosław Raźny, przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, Zarząd Gminny OSP w składzie: komendant gminny Jan Palimąka, Krystian Augustyn,  Dariusz Wróbel, Marek Małek, Rafał Pietrzyk, radni gminni: Zofia Kot, Renata Kosno oraz Magdalena Listoś będąca równocześnie sołtysem Węgrzc, skarbnik gminy Zielonki Agata Adamczuk. zarząd i druhowie z OSP Węgrzce oraz Małgorzata Fordymacka kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

– Gratuluję panie wójcie, bo to że w Zielonkach są nowe pojazdy i buduje się nowe remizy, to jest duży wysiłek wójta i rady gminy. Dziękuję za to – gratulował wicemarszałek  Województwa Małopolskiego  Łukasz Smółka.
Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault D16 zastąpił Stara 200. Ma 6 miejsc, jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3 tys. litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 l; wydajność autopompy wynosi 1600 l/minutę. Zabudowę wykonała firma PS Szczęśniak. Samochód ratowniczo-gaśniczy Renault  dla jednostki OSP Węgrzce kosztował 789.906 zł, z czego 350 tys. zł pochodziło z budżetu gminy Zielonki, a reszta z dotacji: 40 tys. zł z budżetu Województwa Małopolskiego, 20 tys. zł z Powiatu Krakowskiego, 80 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 40 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 240 tys. z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Komendy Głównej PSP); a 19.906 zł  stanowił wkład własny OSP Węgrzce.
KB

Zdjęcia przedstawiają uczestników uroczystości przekazania samochodu dla OSP Węgrzce.

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content