Skip to main content
search
Aktualności

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego do węgrzeckiej jednostki

By 7 grudnia 20217 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

3 grudnia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach odbyła się uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W uroczystości wzięli udział: szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala,  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Arkadiusz Kielin, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj, radny powiatu krakowskiego Jarosław Raźny, przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, Zarząd Gminny OSP w składzie: komendant gminny Jan Palimąka, Krystian Augustyn,  Dariusz Wróbel, Marek Małek, Rafał Pietrzyk, radni gminni: Zofia Kot, Renata Kosno oraz Magdalena Listoś będąca równocześnie sołtysem Węgrzc, skarbnik gminy Zielonki Agata Adamczuk. zarząd i druhowie z OSP Węgrzce oraz Małgorzata Fordymacka kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

– Gratuluję panie wójcie, bo to że w Zielonkach są nowe pojazdy i buduje się nowe remizy, to jest duży wysiłek wójta i rady gminy. Dziękuję za to – gratulował wicemarszałek  Województwa Małopolskiego  Łukasz Smółka.
Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault D16 zastąpił Stara 200. Ma 6 miejsc, jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3 tys. litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 l; wydajność autopompy wynosi 1600 l/minutę. Zabudowę wykonała firma PS Szczęśniak. Samochód ratowniczo-gaśniczy Renault  dla jednostki OSP Węgrzce kosztował 789.906 zł, z czego 350 tys. zł pochodziło z budżetu gminy Zielonki, a reszta z dotacji: 40 tys. zł z budżetu Województwa Małopolskiego, 20 tys. zł z Powiatu Krakowskiego, 80 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 40 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 240 tys. z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Komendy Głównej PSP); a 19.906 zł  stanowił wkład własny OSP Węgrzce.
KB

Zdjęcia przedstawiają uczestników uroczystości przekazania samochodu dla OSP Węgrzce.

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Close Menu
 
6 grudnia 2022
Skip to content