Skip to main content
search
Pomoc Ukrainie

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dla Obywateli Ukrainy

By 3 marca 20227 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

Przystępujemy do budowania Pogotowia Zatrudnieniowego dla Obywateli Ukrainy. Trudna sytuacja socjalno-bytowa Obywateli Ukrainy stanowi podstawę do podjęcia nawet krótkookresowej, doraźnej pracy, również w elastycznych formach, w niepełnym wymiarze czasu pracy, niekoniecznie związanej z zawodem wyuczonym lub wykonywanym.
Prosimy o zgłaszanie się pracodawców, którzy będą mieli do zaoferowania pracę dla Obywateli Ukrainy.
Zgłoszenia do Pogotowia Zatrudnieniowego można dokonywać
e-mailem: uppkukraina@uppk.pl
lub telefonicznie: 12 299 74 92; 509 656 790, 783 900 916; 783 900 977, 783 900 979, 798 749 644
Pogotowie Informacyjne dla Cudzoziemców
Doradcy Klienta będą udzielać bieżących informacji o możliwości podjęcia zatrudnienia oraz formach pomocy z których będą mogli skorzystać Obywatele Ukrainy
UPPK – Oddział w Krakowie, Kraków, ul. Mazowiecka 21, tel. 12 299 74 26, tel. 783 900 916, tel. 509 655 985;
UPPK – Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, tel. 12 282 20 50, tel. 783 900 979;
UPPK – Filia w Skawinie, Skawina, ul Ogrody 17, tel. 12 276 16 93, tel. 783 900 977
UPPK – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 12 388 23 98, tel. 798 749 664

Kluby Spotkań
Wydzielone miejsca do wspólnego spotkania się Obywateli (Obywatelek) Ukrainy, podczas których będzie można porozmawiać z doradcami zawodowymi, psychologami, prawnikami lub przedstawicielami instytucji.
Przy Klubie zorganizowany będzie „Kącik Malucha”, w którym będą przygotowane atrakcje dla dzieci.
Klub będzie organizowany w każdą środę począwszy od 9 marca 2022 roku w godzinach od 15.00 do 19.00
Klub Spotkań w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro
Klub Spotkań w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
Klub Spotkań w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina
Klub Spotkań w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64
Kluby Pracy
Zajęcia w Klubie Pracy będą organizowane w każdy poniedziałek począwszy od 14 marca 2022 roku w godzinach od 10.00 do 14.00
Klub Pracy w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro
Klub Pracy w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
Klub Pracy w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina
Klub Pracy w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content