Skip to main content
search
AktualnościDrogi i Komunikacja

Utrudnienia drogowe w Brzozówce na ul. Leśnej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej od dnia 18.08.2022 r.

By 11 sierpnia 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 11 sierpnia 2022 przez TJ

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót (Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Augustyn Anioł) informujemy, że od dnia 18.08.2022 r. (czwartek) wykonawca przystępuje do prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Leśnej w miejscowości Brzozówka.

W uwagi na charakter terenu i specyfikę realizowanych robót (roboty prowadzone będą w technologii tradycyjnej tj. rozkopu) niezbędne będzie zajęcie pasa drogi na całej szerokości, dlatego w  godzinach od 8-16 wystąpią poważne utrudnienia w ruchu, na odcinku realizowanych prac droga będzie zamknięta. Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu prace będą prowadzone etapami, po zakończeniu każdego z etapów Wykonawca ma obowiązek pozostawienia placu budowy w taki sposób, aby mieszkańcy mogli dojechać swoimi pojazdami do poszczególnych posesji. O planowanych utrudnieniach zostaną poinformowane również służby ratownicze, komunalne i techniczne.

Z ramienia inwestora inwestycja koordynowana będzie będzie przez Referat Inwestycji Sieciowych ( tel. 12 2850850 wew. 401, 402). Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie (kierownik budowy): 605 262 901. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534 744 494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka w ciągu ulicy Leśnej będzie realizowane w ramach projektu “Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Close Menu
 
28 września 2022
Skip to content