Skip to main content
search
Aktualności

Utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych

By 18 stycznia 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2021 przez admin

smieciarkaUrząd Gminy Zielonki informuje, że w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Reklamację w związku z nieodebraniem odpadów komunalnych prosimy zgłaszać do urzędu pod nr tel. 12 2850 850 w.313. Jeśli firma nie odbierze odpadów, ze względu na brak możliwości wjazdu, będzie próbowała ponownie podjechać w kolejnych dniach i odebrać odpady.
Przypominamy, że drogi prywatne dojazdowe i służebne powinny być na bieżąco utrzymywane, w okresie letnim i zimowym, poprzez przycinanie gałęzi drzew i krzewów, usuwanie błota, odśnieżanie, posypywanie solą lub piaskiem. Pojazdy powinny być parkowane poza ciągiem drogi prywatnej dojazdowej i służebnej prowadzącej do posesji. Szerokość drogi prywatnej dojazdowej i służebnej powinna spełniać przepisy minimalnej szerokości dojścia i dojazdu określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
Równocześnie informujemy, że w przypadku dróg prywatnych dojazdowych i służebnych, na które będzie możliwość wjazdu samochodem specjalistycznym tj. śmieciarką w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem, odpady komunalne zostaną odebrane. W przypadku braku przejazdu tymi drogami, właściciel posesji lub zarządca wspólnoty powinien dostarczyć pojemniki z odpadami do drogi gminnej, w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem. Bezpieczna lokalizacja pojemnika przy drodze gminnej leży po stronie właściciela posesji.

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content