Skip to main content
search
Relacje

“W naszej gminie chcemy robić rzeczy dobre” czyli porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Zielonki a Akademią Ignatianum

By 28 stycznia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 stycznia 2016 przez admin

DSCN035227 stycznia wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz  JM ksiądz profesor Józef Bremer, rektor Akademii Ignatianum w Krakowie podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a gminą. Dotyczy ono wspólnie podejmowanych w przyszłości działań profilaktycznych, edukacyjnych, rozmaitych inicjatyw mających na celu propagowanie wiedzy, wdrażanie innowacji w pedagogice i w biznesie, a także wspólne przedsięwzięcia promocyjne.

Podpisany dokument jest rozszerzeniem na nowe środowiska i obszary działań współpracy, jaka zawiązała się już wcześniej pomiędzy  Akademią Ignatianum a Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki i Fundacją Archezja w zakresie profilaktyki. Wszystko zaczęło się w czerwcu 2014 roku, kiedy to w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”.  Uczestniczył w niej m.in również Tomasz Gubała, pełnomocnik wójta gminy Zielonki ds. przeciwdziałania uzależnieniom, autor programu profilaktyki zintegrowanej CUDER. Gra ta  prezentowana była na stoisku uczelni rok później, podczas Festiwalu Nauki w Krakowie w maju 2015 r. O szczegółach programu CUDER można przeczytać tutaj.

A tak o wspólnym projekcie uczelni i gminy mówili Ci, którzy będą czuwać nad jego realizacją i sprawować nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami:

Spośród planów, jakie przyjęliśmy, pierwszym, bardzo istotnym krokiem w realizacji podpisanego porozumienia będą praktyki oraz praca wolontaryjna studentów naszej uczelni z kierunków Pedagogika i Praca Socjalna w placówkach oświatowych, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie gminy Zielonki. Warto wspomnieć, że w ramach profilaktyki już współpracujemy. Nasi studenci od ubiegłego roku praktykowali w programie profilaktyki zintegrowanej CUDER, przy Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zielonki. Współpraca ta okazała się bardzo owocna. Powstała bardzo dobrze oceniona praca magisterska, do której badania były robione w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Zielonki. Jedna z pań studentek zaangażowała się także w projekt „Bądźmy poszukiwaczami autorytetów”. Dwie osoby na stałe pracują w różnych programach. Mamy nadzieję, że prócz studentów i absolwentów, którzy działają na terenie gminy, we współpracę zaangażują się także pracownicy Akademii Ignatianum, którzy mają nie tylko ogromną wiedzę merytoryczną w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, ale też spore doświadczenie w pracy w ludźmi – informowała pomysłodawczyni projektu, dr Karolina Kmiecik-Jusięga z Akademii Ignatianum.

Ideą porozumienia jest połączenie środowiska naukowego, akademickiego ze środowiskiem praktykującym, działającym na co dzień w różnego rodzaju instytucjach, w szkołach. To połączenie potencjału nauki i doświadczenia dla dobra innych. W naszej gminie chcemy robić rzeczy dobre – mówił Tomasz Gubała, pełnomocnik wójta gminy Zielonki ds. przeciwdziałania uzależnieniom.

Podpisane porozumienie otwiera drogę do współdziałania na wielu płaszczyznach, ale i daje korzyści obu stronom. Gmina może liczyć na wsparcie uczelni w zakresie profilaktyki, przewidziane są konferencje i szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych, ciekawe zajęcia dla dzieci i seniorów oraz inne realizowane wspólnie przedsięwzięcia edukacyjne. Z drugiej strony studenci i pracownicy naukowi Akademii Ignatianum zyskają dostęp do szkół, świetlic, GOPS i innych placówek gminnych zarówno do celów badawczych, pracy naukowej, jak i odbywania praktyk studenckich, stażów, organizowania spotkań, sympozjów oraz konferencji naukowych na terenie gminy. Ksiądz profesor Józef Bremer, rektor Akademii Ignatianum i wójt Bogusław Król bardzo pozytywnie ocenili inicjatywę.

Podpisanie porozumienia o współpracy było także okazją do nieformalnego spotkania przedstawicieli Akademii Ignatianum oraz przedstawicieli instytucji z terenu gminy Zielonki.
KŁK

 

DSCN0346
DSCN0348
DSCN0352
DSCN0356
DSCN0360
DSCN0364
DSCN0367
Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content