Skip to main content
search
Aktualności

Inwestycje drogowe w rejonie ulicy Na Popielówkę w Zielonkach

By 29 kwietnia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2016 przez admin

6Gmina Zielonki na  poszerzenie ulicy Na Popielówkę oraz przebudowę i remont ul Długopolskiej w Zielonkach uzyskała dofinansowanie z budżetu centralnego. Inwestycje obejmą trzy odcinki dróg o łącznej długości blisko 2 km, a koszt całego przedsięwzięcia to około 1 mln 350 tys zł. Droga ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności, ponieważ prowadzi do szkoły, przedszkola i kościoła w Zielonkach.

Blisko 720 tys zł, czyli ponad połowę kosztów inwestycyjnych sfinansuje ze swego budżetu gmina Zielonki; 630 tys zł na ten cel udało się pozyskać z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2015-2016). Komisja wojewódzka powołana pzez wojewodę małopolskiego, decydując o przyznaniu środków, spośród 92 wniosków złożonych przez małopolskie gminy wybrała 58, w tym wniosek gminy Zielonki. Pierwszy etap  prac to  poszerzenie ulicy Na Popielówkę.  Roboty drogowe rozpoczęły się w rejonie osiedla Jarzębinówka II i  kontynuowane są w stronę skrzyżowania z ulicą Długopolską. Jezdnia ulicy Na Popielówkę zostanie poszerzona do 6 metrów, wzdłuż niej na odcinku od ul Długopolskiej do ul ks. Zięby zbudowany będzie chodnik, przebudowane zostanie skrzyżowanie ul Długopolskiej z ul Na Popielówkę, ulica Długopolska na odcinku od drogi wojewódzkiej  do skrzyżowania z ulicą Staropolską zyska chodnik, a  jej odcinek  od ul. Staropolskiej do ul. Na Popielówkę będzie miał  utwardzone pobocze od strony północnej. Na całej długości przebudowywanych dróg zbudowane zostanie odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej.
Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, ale i w celu usprawnienia prowadzonych prac, a tym samym zminimalizowania ich uciążliwości dla okolicznych mieszkańców,  ulica Na Popielówkę po długim weekendzie majowym zostanie całkowicie wyłączona z ruchu drogowego. Wyłączenia będą dotyczyły przede wszystkim godzin: 7.00 – 17.00. O aktualnej sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość.
KŁK

 

 

13765

 

 

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content