Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

W Urzędzie Marszałkowskim o północnej obwodnicy Krakowa

By 6 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2013 przez admin

5 października 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się drugie spotkanie poświęcone północnej obwodnicy Krakowa. Spotkanie prowadził wicemarszałek Roman Ciepiela, a uczestniczyli w nim m.in. wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel, wójt gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz i wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Obecni byli również wicestarosta powiatu krakowskiego Andrzej Furmanik, dyrektor Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie Jacek Gryga i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Pałach.

 

– Spotkaliśmy się w tym gronie poprzednio w czerwcu, kiedy projektanci po raz pierwszy zaprezentowali warianty przebiegu drogi. To spotkanie zakończyliśmy zadaniem dla projektantów, by dokonali pogłębionej analizy każdego z wariantów. Nie dokonaliśmy wówczas wskazania żadnego z wariantów, jednak zbliża się ten dzień. Celem dzisiejszego spotkania jest zaprezentowanie ustabilizowanych już wariantów przebiegu drogi. Następnym etapem będą konsultacje społeczne – rozpoczął spotkanie wicemarszałek R. Ciepiela.
Wykonawcy projektu konsorcjum firm MP MOSTY sp. z o.o., ARG Projektowanie Inwestycyjne oraz Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportowych „ALTRANS” przedstawili zebranym trzy warianty drogi wraz z najważniejszymi uzupełnieniami, o które prosiły zainteresowane strony.
Uczestnicy spotkania, których temat bezpośrednio dotyczy, wstępnie opowiedzieli się za wariantem pierwszym (W1) jako najbardziej optymalnym, m.in. ze względu na istniejącą od ponad 40 lat rezerwę, podkreślali również aspekt społeczny wyboru wariantu. Jednak bezdyskusyjne jest, iż wiele szczegółowych kwestii wymaga jeszcze doprecyzowania. Przedstawione wersje, a szczególnie wariant W1 w szczegółach lokalizacyjnych, wysokiej klasie proponowanej drogi (kategoria S), nie spełnia oczekiwań gminy Zielonki.
– Gmina Zielonki preferuje kategorię drogi G (główna), akceptowalna jest jednak dla nas  klasa GP (główna przyśpieszona), która różni się od kategorii S (ekspresowa) jedynie dopuszczalną liczbą zjazdów, co będzie miało bezpośredni wpływ na dostępność obwodnicy i skomunikowanie jej z najważniejszymi ciągami komunikacyjnymi dla tego rejonu. Tym bardziej, iż jak dowiedzieliśmy się na spotkaniu, zarówno wybór kategorii drogi GP jak i S nie blokuje możliwości finansowania budowy obwodnicy z budżetu centralnego – podkreśla wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom gminy jest natomiast propozycja budowy tunelu w centrum Zielonek; władze gminy oczekują jednak kilku przejść tunelowych w najbardziej newralgicznych, najgęściej zabudowanych miejscach w innych miejscowościach leżących na jej terenie. Tym bardziej, iż jak oszacowali projektanci, koszt budowy tunelu jest porównywalny z kosztami budowy estakady. Przypomnijmy, iż północna obwodnica Krakowa w wariancie W1 przebiegać ma  przez miejscowości gminy Zielonki: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice i Batowice.
Jak poinformowano podczas spotkania, konsultacje społeczne planowane są na 26, 27 i 28 października 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie.
W załączeniu materiały ze spotkania.
(MKF)

Pliki do pobrania:
1. Orientacyjne koszty budowy poszczególnych wariantów obwodnicy –
pobierz plik (*.jpg)

2. Proponowane przebiegi północnej obwodnicy Krakowa:
a) Całość mapy dostępna do pobrania jako plik (*.pdf) – pobierz plik
b) Mapa dostępna do pobrania w 6 częściach jako pliki (*.jpg)

– I część mapy –
pobierz plik (*.jpg)
– II część mapy – pobierz plik (*.jpg)
– III część mapy – pobierz plik (*.jpg)
– IV część mapy – pobierz plik (*.jpg)
– V część mapy – pobierz plik (*.jpg)
– VI część mapy – pobierz plik (*.jpg)

* Niniejsza publikacja realizowana jest w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych powyższy materiał może być używany wyłącznie do własnych potrzeb Odbiorcy. Jakiekolwiek inne działania w odniesieniu do tego materiału, w szczególności jego kopiowanie lub powielanie oraz dalsza dystrybucja, będą stanowiły naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej .

 

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content