Skip to main content
search
Aktualności

Warunki przekazania dotacji dla placówek niepublicznych w 2022 roku

By 16 września 2021No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 16 września 2021 przez admin

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ) warunkiem otrzymania w 2022 roku dotacji o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32,  jest przekazanie:

  1. w terminie do 30 września 2021 roku – organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci – wg załącznika nr 1 do obowiązującej uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) – Wniosek o udzielenie dotacji budżetu Gminy Zielonki (pdf. 49,31 KB)
    oraz
  2. danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

 

Close Menu
 
2 października 2023
Skip to content