Skip to main content
search
Aktualności

Warunki przekazania dotacji dla placówek niepublicznych w 2022 roku

By 16 września 2021No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 16 września 2021 przez admin

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ) warunkiem otrzymania w 2022 roku dotacji o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32,  jest przekazanie:

  1. w terminie do 30 września 2021 roku – organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci – wg załącznika nr 1 do obowiązującej uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) – Wniosek o udzielenie dotacji budżetu Gminy Zielonki (pdf. 49,31 KB)
    oraz
  2. danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

 

Close Menu
 
29 września 2022
Skip to content